Zespół pedagogiczny

Piotr Bandurski, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 2014 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone podyplomowe studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w wydawnictwach WSiP i PWN jako osoba odpowiedzialna za kształt podręczników i szkolenia nauczycieli.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 5a, 5c i 7d szkoły podstawowej.

Anna Barańska-Sadoch, psycholog, terapeuta pedagogiczny

W szkole podstawowej pracuje od 2014 roku. Jest psychologiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą Integracji Sensorycznej, mediatorem. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2020/2021 przebywa na urlopie.

Agnieszka Bartoszuk, psycholog

Absolwentka psychologi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Żywo zainteresowana tematem porozumienia bez przemocy.W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2019 roku. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2020/2021 pełni rolę psychologa w klasach 0-5 oraz nauczyciela wspomagającego.

Edyta Bednarczyk, matematyka, chemia

Nauczyciel matematyki i chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku. Ukończyła studia licencjackie na wydziale matematyczno-przyrodniczym na kierunku: matematyka, fizyka, chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy matematyki w klasach 6ab i 8ab.

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję nauczyciela etyki.

Damian Białek, piłka nożna

Absolwent Szkoły (rocznik 2002), zatrudniony od 2010 roku. Współzałożyciel Ferajny PSOT (Praskiej społeczności otwartych twórczo), i Ferajny w obecnym kształcie. Teraz trener głównodowodzący siłami ARPS Ferajna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS. Magister Socjologii. Specjalista i trener w dziedzinie treningu mentalnego. Pracuje m.in. z zawodnikami Polskiej Kadry Narodowej powołanymi na ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongchang, czy zawodnikami Polskiej Ekstraklasy w piłce nożnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące wychowania poprzez sport, dla trenerów i rodzicówTwórca i współtwórca systemów szkolenia Sportowego, jak i Mentalnego Akademii Ferajna. Trener piłkarski i bramkarz drużyn futsalowych (1 I 2 liga).

Elżbieta Borsuk-Sorota, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1998 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1a. Prowadzi również zajęcia dodatkowe „origami” dla uczniów klas 0-3. Redaktor naczelna szkolnego czasopisma „Gazetka z różkami”

Katarzyna Bubel, przyroda i geografia

Nauczyciel przyrody i geografii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2010 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. Magister geografii, specjalność nauczycielska. Ukończyła następujące studia podyplomowe: w zakresie nauczania przyrody, wychowania do życia w rodzinie oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Trener Odysei Umysłu oraz Treningu Zastępowania Agresji (ART). W roku szkolnym 2020/2021 uczy przyrody klasy 4a i 4b oraz geografii w klasach 7c i 7d. Czas wolny najbardziej lubi spędzać z rodziną, wspólnie wędrując po Polsce. Zdobywczyni odznak PTTK: Dużej Złotej “Turysta przyrodnik”, Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym, Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym oraz odznaki “Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie”.

Małgorzata Cieślak, wychowawca świetlicy, plastyka

Wychowawca świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 1996 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe edukacji plastycznej i techniki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia świetlicowe oraz dodatkowe: „Na szkle malowane”, „Zabawki z koralików”.

Marzena Omilion-Czarkowska, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2015 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej.
W roku szkolnym 2020/2021 wychowawczyni klasy 0a.

Marzena Derejko, wychowawca klas starszych

Współzałożycielka Szkoły (jako rodzic), zatrudniona od 1992 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. W roku 2012 ukończyła Studia Podyplomowe „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klas 4a i 4b, prowadzi również zajęcia dodatkowe: „Ryzyko i inne gry towarzyskie”, „Pogotowie ogrodnicze” i “Gry interakcyjne”.

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i instruktora z narciarstwa zjazdowego, i gimnastyki korekcyjnej, instruktor gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/21 uczy biologii w klasach siódmych i ósmych oraz w pierwszej i drugich liceum. Pełni również funkcję wychowawcy klas siódmych „c” i „d”.

Krzysztof Goleń, biblioteka

Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

Hortensja Gulbinowicz, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 1996 roku. Magister wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w wyższej Szkole SGPiS w latach 1986-88 r.
Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Zna biegle w piśmie i mowie język niemiecki.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi korektywę w kl. 0 oraz zajęcia szachowe dla wszystkich klas.

Katarzyna Jabłońska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 r. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy matematyki w klasach: 5a,5b,5c oraz 7a,7d.

Anna Jachna, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku. Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję wychowawcy klasy 3b, prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.

Agnieszka Jakubisiak, logopedia

Nauczyciel-logopeda. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister filologii klasycznej. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję logopedy szkolnego.

Martyna Kainka, matematyka, fizyka

Nauczyciel matematyki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuję od 2015r. Ukończyła studia na kierunku Fizyka, o specjalności nauczanie fizyki i matematyki. W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać łamigłówki a także chodzić na spacery. Hobby jest gra na instrumentach muzycznych. W roku 2020/21 na urlopie macierzyńskim.

Barbara Kamińska, wychowawca klas starszych

Wychowawca klas starszych, nauczycielka muzyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1993 roku. Absolwentka kolegium nauczycielskiego (nauczanie początkowe). Licencjat pedagogiki turystyki i rekreacji. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klas piątych oraz prowadzi zajęcia dodatkowe gry na flecie.

Magdalena Klimek, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego z reedukacją. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2000 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1b.

Anna Klinicka, język polski

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klas 7a i 7b. W SP 24 STO od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 7a, 7b, 7c i 7d.

Katarzyna Komisarz, przyroda, biologia, geografia, wdż, terapia pedagogiczna

Nauczycielka biologii oraz geografii. W Zespole Szkół STO pracuje od 2014 roku. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka biologii i geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu nauczania przyrody oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu: wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i terapii pedagogicznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Kampinoskim Parku Narodowym, Instruktor Ochrony Przyrody PTTK, dyplomowana masażystka oraz terapeutka biofeedback EEG i GSR. Pasjonatka geologii oraz turystyki i krajoznawstwa. W roku szkolnym 2020/2021 uczy geografii klasy 5, 6, 7 i 8 oraz biologii klasy piąte i szóste.

Bernadetta Kondratowicz, wychowawca klas starszych, religia

Nauczyciel nauczania początkowego i religii oraz wychowawca klas starszych. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2009 roku. Magister teologii ogólnej ze specjalizacją religiologia. Studia podyplomowe z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję nauczyciela religii w klasach 4-8.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Agnieszka Kownacka-Gaweł, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Od 2004 roku pracuje z dziećmi i uwielbia swoją pracę. W roku szkolnym 2020/21 – wychowawczyni klasy 2c. Jej celem zawodowym jest tworzenie dzieciom możliwości do nauki i rozwoju twórczego poprzez zabawę oraz wychowywanie w atmosferze ciepła, radości, szacunku i jasnych zasad. W czasie wolnym uwielbia wędrować po górach, pływać kajakiem, słuchać muzyki rockowej, jazzowej i poezji śpiewanej. Wieczorami relaksuje się przy lepieniu aniołów z masy solnej, malowaniu kubków, koszulek i pisaniu bajek.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Magister Filologii Polskiej w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Będę uczyć języka hiszpańskiego (7,8, 1,2 LO) i polskiego (1 LO).

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/2021 uczy chemii w klasach 7d, 8ab oraz 2 SLO.

Anna Leleń, język angielski

Anna Leleń jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 3abc oraz 4ab. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego CELTA. Ukończyła Akademię Profesjonalnego nauczyciela: kurs metodyczny dedykowany nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin.

Marta Maciejewska, język angielski

Licencjat filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języka angielskiego (UW) i magister kulturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną (UW). Certyfikowany nauczyciel edukacji Montessori. Posiada certyfikat CELTA (Certificate for English Language Teaching to Adults) wydawany przez University of Cambridge oraz certyfikaty NVC – komunikacji bez przemocy. W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 5a, 5b, 5c i 6a.

Katarzyna Masny, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister sztuki,  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego przy ASP.  Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2020/2021 przebywa na urlopie

Piotr Melon, wychowani fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8, 1LO, 2LO. Instruktor kolarstwa, kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Mariola Michaluk, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2b.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzi zajęcia „Akademia kodowania” oraz „Myślografia”.

Magdalena Misiak, język angielski

W Szkole Podstawowej 24 STO pracuje od 2016  roku. Magister filologii angielskiej UW, posiadaczka certyfikatu językowego CPE. Ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
W roku szkolnym 2020/21 będzie uczyć klasy czwarte, szóste i siódme oraz koordynować działalność Szkolnej Galerii Sztuki

Joanna Nadolska, pedagog-terapeuta

Magister Pedagogiki UW, absolwentka studiów podyplomowych z „Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania” w WSSE w Warszawie. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/21 prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego. Ukończyła również podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych. Narty i windsurfing to jej dwie największe pasje.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczycielka języka niemieckiego w klasach ósmych i w LO. Wychowawca klasy pierwszej LO. Język niemiecki to jej praca oraz pasja. Ściśle współpracuje z Instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus. Uwielbia podróże, kilka lat mieszkała w Niemczech oraz Austrii.

Paulina Nowicka, nauczanie początkowe

Z wykształcenia pedagożka. Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – pedagogika, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytetu Warszawskiego – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. W roku szkolnym 2020/21 – urlop.
W pracy z dziećmi łączy doświadczenia nauczyciela przedszkolnego i szkolnego z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty unijne na rzecz edukacji i oświaty.

Jarosław Pancewicz, wychowanie fizyczne

Magister wychowania fizycznego po Akademii Wychowania fizycznego w Warszawie.
Instruktor koszykówki, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania i kulturystyki. Pasjonat sportów deskowych.

Patrycja Pawęcka, język hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach drugich LO.

Elżbieta Pawlak, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2020/21 uczy plastyki w klasach 7. Od kilku lat prowadzi Szkolną Galerię Sztuki.

Joanna Piechna-Chrzanowska, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W SP 24 STO od 1997 roku. Nauczyciel dyplomowany. Magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu historii oraz terapii pedagogicznej.
W roku 2020/21 uczy klasy 6ab i 8ab.

Bożena Pielacińska, wychowawczyni w świetlicy

Wychowawczyni świetlicy, w Szkole Podstawowej nr 24 STO od 1991 roku. Absolwentka studium pedagogicznego. Nauczyciel kontraktowy.

Joanna Pietrzkowska, pedagog

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dorota Polańska-Fryś, psycholog, psychoterapeuta

Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny. Wykonuję również zawód niezwiązany z psychologią – jestem rehabilitantem zwierząt.
W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego. W roku szkolnym 2020/21, w okresie funkcjonowania baniek (społecznych) zajmuję się opieką psychologiczną nad bańką 3 czyli klasami 4-6

Katarzyna Przybyszewska, historia

Ukończyła studia magisterskie z historii oraz studia podyplomowe z nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, wiedzy o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości oraz bibliotekarstwa. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy historii klasy 5abc, 7cd oraz 8ab. Sprawuje funkcję wychowawcy w klasach 8ab.

Jolanta Pych, język polski

Nauczyciel języka polskiego w klasie 4a, 4b i 5b. Ukończyła: filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (specjalność nauczycielska) w Olsztynie, podyplomowe studia dziennikarskie i dydaktykę języka niemieckiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, warsztaty animacji kultury i reżyserii teatralnej przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, podyplomowe studia wiedzy o teatrze z elementami wiedzy o filmie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie oraz liczne kursy w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS w Warszawie. Lubi ludzi, podróże, teatr.

Marzena Raczko, bibliotekarz

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2020/2021 główny szkolny bibliotekarz.

Wojciech Rynduch, muzyka

W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Dyrygent, kompozytor, aranżer, zajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2020/2021 będzie uczył muzyki w klasach 2-8 oraz SLO.

Weronika Schabowska, wychowawca

Wychowawca klas starszych, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła Pedagogikę ogólną na specjalizacji Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną oraz Pedagogikę Specjalną. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od stycznia 2019 roku. W roku szkolnym 2020/2021 jest wychowawcą klasy 5c, nauczycielem wspomagającym oraz prowadzi terapię pedagogiczną.

Anna Siembor, nauczanie początkowe

Magister nauk o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam również ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Od 2012 roku związana z Instytutem Analizy Grupowej “Rasztów”, w którym ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2a. W klasach 5 i 6 prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Sabina Sklepik, język angielski

Nauczycielka języka angielskiego, w Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2019 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (licencjat, Filologia Angielska), Europa-Universität Viadrina (Master of European Political Studies), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister, Politologia), Freie Universität Berlin (doktor, Jewish Studies). Posiada certyfikat CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) oraz certyfikat DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). W trakcie studiów magisterskich uzupełniających (Filologia Angielska) na Uniwersytecie SWPS.

Anna Socha, zajęcia komputerowe

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2006 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu informatyki. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 1-3.

Agnieszka Sykacz, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją.
W roku szkolnym 2020/2021 wychowawczyni klasy 3c.

Joanna Szadkowska, język angielski

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Edukacja początkowa z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego w UKKNJA Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szkołach językowych, prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej. Podjęcie pracy na stanowisku wychowawcy anglojęzycznego w jednym z warszawskich przedszkoli zmieniło jej spojrzenie na nauczanie języka angielskiego dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 uczy języka angielskiego w klasie 0a, w klasach pierwszych oraz drugich.

Katarzyna Szuflet, zajęcia dodatkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel mianowany. Instruktor ZHP.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów klas młodszych Extra English oraz „Dzieciaki gotują”.

Magdalena Szulc, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. Magister filologii angielskiej ze specjalizacją tłumaczeń. Nauczyciel mianowany z 13 letnim stażem pracy. Do tej pory pracowała w ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Bacewicz na ul. Tyszkiewicza 42 w Warszawie. W roku szkolnym 2020/2021 angielskiego uczy w klasach 5a, 5b, 5c, 7a i 7b.

Justyna Szydłowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2011 roku. Licencjat matematyki. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy matematyki w klasach: 4ab, 7bc, prowadzi również zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie klasy 4 i 7.

Piotr Ścieżka, geografia

Magister geografii, studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz Wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej pracuje od 1997 roku, w gimnazjum od 2007 roku. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2020-21 uczył geografii i WOS u w klasach1 a i 2 abc SLO oraz WOS u w klasach 8 a i b

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN W roku szkolnym 2020-2021 nauczyciel fizyki w kl. 7. i 8. SP oraz 1. i 2. SLO

Dominika Tchórz-Białek, psycholog

Psycholog zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W Zespole Szkół STO pracuje od 2017 roku

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 4a, 4b, 6a,6b, 7a, 7b i 1, 2 liceum.

Bożena Walczak, wychowawca klas starszych

Nauczyciel języka polskiego. W szkole podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 roku. Magister polonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN „Nowe gimnazjum” oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas „Lider oświaty”.
W roku szkolnym 2020/21 wychowawca klas 6.

Magdalena Wasilewska, język angielski

Magdalena Wasilewska –  magister filologii angielskiej. Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Języków obcych w Warszawie oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS. Pracę w ZS STO 24 rozpoczęła w 2018 roku. W roku szkolnym 2020/2021 jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 4a, 7a, 7b, 8a, 8b.

Katarzyna Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister nauk o rodzinie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe.  Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 0-3.

Kornelia Władzińska, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister Filologii Klasycznej UW (specjalizacja medialna) oraz Filologii Polskiej UW (specjalizacja archiwistyczno – edytorska). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW oraz nauczania przedmiotów plastyka, technika, muzyka, a także Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych w Warszawie, gdzie obroniła dyplom ze scenografii i charakteryzacji.
Wcześniej związana z branżą medialną od czterech lat pracuje w zawodzie nauczyciela.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy plastyki i techniki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe m.in. z akwareli.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Filip Wojewoda – absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki,
instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy: 4ab, 5abc, 6ab.

Ewelina Wójtowicz, język angielski

Od 2008 roku nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 24 STO. Nauczyciel mianowany. Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych: Tłumaczy Przysięgłych (język angielski) –  Collegium Civitas; Dydaktyka języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Warszawski; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Beneficjentka kursu dla nauczycieli w ramach programu Comenius „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” w Irlandii. Dodatkowo ukończyła podstawowy kurs polskiego języka migowego.
W roku szkolnym 2020/2021 na urlopie.

Dagmara Zahuta, świetlica

Wychowawczyni świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawcy świetlicy.

Sylwia Żebrowska, chemia

Magister Chemii Kryminalistycznej i Sądowej, a także uczestniczka kursu pedagogicznego na Uniwersytecie w Białymstoku.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy chemii w klasach 7abc.