Zespół pedagogiczny

Gabriela Bajek, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół na Bemowie pracuje od 2018 roku. Magister filologii angielskiej. W roku szkolnym 2019/2020 uczy klasy 5a, 5b, 6c oraz 6d.

Piotr Bandurski, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 2014 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone podyplomowe studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w wydawnictwach WSiP i PWN jako osoba odpowiedzialna za kształt podręczników i szkolenia nauczycieli.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy klasy ósme i czwarte szkoły podstawowej.

Anna Barańska-Sadoch, psycholog, terapeuta pedagogiczny

W szkole podstawowej pracuje od 2014 roku. Jest psychologiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą Integracji Sensorycznej, mediatorem. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielem kontraktowym, w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję psychologa- terapeuty.

Agnieszka Bartoszuk, psycholog

Absolwentka psychologi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Żywo zainteresowana tematem porozumienia bez przemocy.  W roku szkolnym 2019/2020 pełni rolę psychologa w klasach 0-1 oraz nauczyciela wspomagającego.

Edyta Bednarczyk, matematyka, chemia

Nauczyciel matematyki i chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku. Ukończyła studia licencjackie na wydziale matematyczno-przyrodniczym na kierunku: matematyka, fizyka, chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy matematyki w klasach 5ab i 7ab.

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
W roku szkolnym 2019/20 pełni funkcję nauczyciela etyki.

Damian Białek, piłka nożna

Instruktor piłki nożnej. Absolwent Szkoły (rocznik 2002), zatrudniony od 2010 roku. Student socjologii. Instruktor piłki nożnej.

Elżbieta Borsuk-Sorota, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1998 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawczyni klasy 0a. Prowadzi również zajęcia dodatkowe „origami” dla uczniów klas 0-3. Redaktor naczelna szkolnego czasopisma  „Gazetka z różkami”

Katarzyna Bubel, przyroda i geografia

Nauczyciel przyrody i geografii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2010 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. Magister geografii, specjalność nauczycielska. Ukończyła następujące studia podyplomowe: w zakresie nauczania przyrody, wychowania do życia w rodzinie oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Trener Odysei Umysłu oraz Treningu Zastępowania Agresji (ART).
W roku szkolnym 2019/2020 uczy przyrody klasy 4a, 4b i 4c oraz geografii w klasach 6c i 6d. Czas wolny najbardziej lubi spędzać z rodziną, wspólnie wędrując po Polsce.  Zdobywczyni odznak PTTK: Dużej Złotej “Turysta przyrodnik”, Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym, Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym oraz odznaki  “Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie” .

Małgorzata Cieślak, wychowawca świetlicy, plastyka

Wychowawca świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 1996 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe edukacji plastycznej i techniki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi zajęcia dodatkowe: „Na szkle malowane”, „Zabawki z koralików”.

Marzena Omilion-Czarkowska, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2015 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej.
W roku szkolnym 2018/2019 wychowawczyni klasy 3b.

Marzena Derejko, wychowawca klas starszych

Współzałożycielka Szkoły (jako rodzic), zatrudniona od 1992 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. W roku 2012 ukończyła Studia Podyplomowe „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawczyni klas 6c i 6d, prowadzi również zajęcia dodatkowe: „Ryzyko i inne gry towarzyskie”,   “Pogotowie ogrodnicze” i “ Gry interakcyjne”.

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i instruktora z narciarstwa zjazdowego, i gimnastyki korekcyjnej, instruktor gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 uczy biologii w klasach piątych, szóstych, siódmych, ósmych i pierwszych liceum. Pełni również funkcję wychowawcy klas ósmych.

Krzysztof Goleń, biblioteka

Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję bibliotekarza szkolnego, oraz prowadzi zajęcia dodatkowe „Medialni Amatorzy Czytania”.

Hortensja Gulbinowicz, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 1996 roku. Magister wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w wyższej Szkole SGPiS w latach 1986-88 r.
Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Zna biegle w piśmie i mowie język niemiecki.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi korektywę w kl. 0 oraz zajęcia szachowe dla wszystkich klas.

Katarzyna Jabłońska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 r. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 uczy matematyki w klasach : 4c, 6ad.

Anna Jachna, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego, reedukator. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. Logopeda.
W roku szkolnym 2019/20 pełni funkcję wychowawcy klasy 2b, prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.

Agnieszka Jakubisiak, logopedia

Nauczyciel-logopeda. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister filologii klasycznej. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2019/20 pełni funkcję logopedy szkolnego.

Martyna Kainka, matematyka, fizyka

Nauczyciel matematyki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuję od 2015r.  Ukończyła studia na kierunku Fizyka, o specjalności nauczanie fizyki i matematyki. W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać łamigłówki a także chodzić na spacery. Hobby jest gra na instrumentach muzycznych.

Barbara Kamińska, wychowawca klas starszych

Wychowawca klas starszych, nauczycielka muzyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1993 roku. Absolwentka kolegium nauczycielskiego (nauczanie początkowe). Licencjat pedagogiki turystyki i rekreacji. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawczyni klas szóstych oraz prowadzi zajęcia dodatkowe gry na flecie.

Magdalena Klimek, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego z reedukacją. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2000 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawczyni klasy 3a.

Anna Klinicka, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W SP 24 STO od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2018/2019 uczy klasy 6a, 6b i 6c.

Katarzyna Komisarz, przyroda, biologia, geografia, wdż, terapia pedagogiczna

Nauczycielka biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie oraz terapeuta pedagogiczny.  W Zespole Szkół STO pracuje od 2014 roku. Nauczyciel mianowany. Absolwentka biologii i geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu nauczania przyrody oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu: wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i terapii pedagogicznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Przewodnik świętokrzyski, Instruktor Ochrony Przyrody PTTK, dyplomowana masażystka oraz terapeutka Biofeedback EEG i GSR.  Pasjonatka geologii oraz turystyki i krajoznawstwa. W roku szkolnym 2019/2020 uczy geografii klasy piąte, geografii i biologii klasy 6a i 6b oraz geografii klasy siódme. Dodatkowo prowadzi trening grafomotoryczny oraz organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1-3: „Klub Młodego Badacza” oraz dla klas 4-6: „Podróże przy ciastku”. W klasach 7 oraz 8 prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Bernadetta Kondratowicz, wychowawca klas starszych, religia

Nauczyciel nauczania początkowego i religii oraz wychowawca klas starszych. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2009 roku. Magister teologii ogólnej ze specjalizacją religiologia. Studia podyplomowe z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.
W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawcy klasy 6a oraz nauczyciela religii w klasach 4abc, 5ab, 7b.

.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Anika Kowalewska-Chiarini, język angielski

Koordynator Zespołu Języków Obcych. Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2015 roku. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku filologia angielska. Ponadto, jest magistrem ekonomii oraz magistrem zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat językowy Cambridge Proficiency in English (poziom C2). Ukończyła kwalifikacyjno-metodyczne studia z dziedziny nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Trener lektorów i właścicieli szkół językowych, redaktor licencjonowanych podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci. Współpracuje z jednym z czołowych wydawnictw, jako autor egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Biegle posługuje się również językiem włoskim. W roku szkolnym 2019/2020 uczy języka angielskiego klasy: 7a i 7b oraz klasy pierwsze Liceum.

Agnieszka Kownacka-Gaweł, nauczanie początkowe

Absolwentka Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Nauczyciel kontraktowy.
Od 2004 roku pracuje z dziećmi i uwielbia swoją pracę. Obecnie kończy studia na kierunku Terapia Pedagogiczna w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. W roku szkolnym 2019/20 – wychowawczyni klasy 1c.
Jej celem zawodowym jest tworzenie dzieciom możliwości do nauki i rozwoju twórczego poprzez zabawę oraz wychowywanie w atmosferze ciepła, radości, szacunku i jasnych zasad.
W czasie wolnym uwielbia wędrować po górach, pływać kajakiem, słuchać muzyki rockowej, jazzowej i poezji śpiewanej. Wieczorami relaksuje się przy lepieniu aniołów z masy solnej, malowaniu kubków, koszulek i pisaniu bajek.

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2019/2020 uczy chemii w klasach 7, 8 oraz 1 SLO.

Anna Leleń, język angielski

Anna Leleń jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 2a, 2b, 2c, 3a, 3b. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego CELTA. Ukończyła Akademię Profesjonalnego nauczyciela: kurs metodyczny dedykowany nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin.

Marta Maciejewska, język angielski

Licencjat filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języka angielskiego (UW) i magister kulturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną (UW). Certyfikowany nauczyciel edukacji Montessori. Posiada certyfikat CELTA (Certificate for English Language Teaching to Adults) wydawany przez University of Cambridge oraz certyfikaty NVC – komunikacji bez przemocy. W roku szkolnym 2019/2020 będzie uczyć klasy 4a, 4b, 4c oraz 8a i 8b.

Katarzyna Masny, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister sztuki,  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego przy ASP.  Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy plastyki i techniki w klasach 4-6.

Piotr Melon, wychowani fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7,8 oraz 1 liceum. Instruktor kolarstwa, kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Małgorzata Michalska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2014 roku. Licencjat i magister filologii angielskiej, specjalizacja tłumaczeniowa –  tłumaczenia ustne środowiskowe. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy języka angielskiego w klasach 8 oraz I liceum.

Mariola Michaluk, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1b.

Magdalena Misiak, język angielski

W Szkole Podstawowej 24 STO pracuje od 2016  roku. Magister filologii angielskiej UW, posiadaczka certyfikatu językowego CPE. Ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy w klasach piątych i szóstych oraz koordynuje działalnością Szkolnej Galerii Sztuki.

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Zespole Szkół STO pracuje od 2008 roku. Magister filologii polskiej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy języka polskiego w klasie 6d oraz klasach 1abc SLO. Pełni funkcję wychowawcy w klasach pierwszych SLO.

Joanna Nadolska, pedagog-terapeuta

Pedagog-terapeuta. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2019/20 prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego. Ukończyła również podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych. Narty i windsurfing to jej dwie największe pasje.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczycielka języka niemieckiego w klasach 7-8 oraz LO. Uczy w Zespole Szkół STO od pięciu lat.
Język niemiecki to jej praca oraz pasja. Ściśle współpracuje z Instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus. Uwielbia podróże, kilka lat mieszkała w Niemczech oraz Austrii.

Paulina Nowicka, nauczanie początkowe

Z wykształcenia pedagożka. Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – pedagogika, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytetu Warszawskiego – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. W roku szkolnym 2019/20 – wychowawczyni klasy 2a.
W pracy z dziećmi łączy doświadczenia nauczyciela przedszkolnego i szkolnego z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty unijne na rzecz edukacji i oświaty.

Justyna Olejnik, nauczanie początkowe

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, specjalność – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią – zaburzenia dyzartryczne. Nauczyciel nauczania początkowego. Trener strategii pracy z informacją, rozwoju kompetencji poznawczych, technik pamięciowych, nauki szybkiego czytania, uczenia się.
Posiada doświadczenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z elementami negocjacji prowadzoną metodą porozumienia bez przemocy NVC. Ukończyła staże Institut Francais de Gestion Francuski Instytut Zarządzania.

Jarosław Pancewicz, wychowanie fizyczne

Magister wychowania fizycznego po Akademii Wychowania fizycznego w Warszawie.
Instruktor koszykówki, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania i kulturystyki. Pasjonat sportów deskowych.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w klasach  1b, 2b, 4a, 4b, 5a, 5b, a także zajęcia dodatkowe z koszykówki dla klas 4-6 oraz sport dla „zerówek”.

Patrycja Pawęcka, język hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach pierwszych LO.

Elżbieta Pawlak, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2019/20 uczy plastyki w klasach 7. Od kilku lat prowadzi Szkolną Galerię Sztuki, do końca roku szkolnego 2017/18 powstało 373 kopii obrazów.

Joanna Piechna-Chrzanowska, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W SP 24 STO od 1997 roku. Nauczyciel dyplomowany. Magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu historii oraz terapii pedagogicznej.
W roku 2019/20 uczy klasy 5ab i 7ab.

Bożena Pielacińska, wychowawczyni w świetlicy

Wychowawczyni świetlicy, w Szkole Podstawowej nr 24 STO od 1991 roku. Absolwentka studium pedagogicznego. Nauczyciel kontraktowy.

Dorota Polańska-Fryś, psycholog, psychoterapeuta

Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny. Wykonuję również zawód niezwiązany z psychologią – jestem rehabilitantem zwierząt.
W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego. Do moich obowiązków należy również wykonywanie badań psychologicznych.

Katarzyna Przybyszewska, historia

Ukończyła studia magisterskie z historii oraz studia podyplomowe z nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, wiedzy o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości oraz bibliotekarstwa. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2019/2020 uczy historii klasy 4abc, 6cd oraz 7ab. Sprawuje funkcję wychowawcy w klasach 7ab.

Jolanta Pych, język polski

Nauczyciel języka polskiego w klasie 4a i 4b. Ukończyła: filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej ( specjalność nauczycielska) w Olsztynie, podyplomowe studia dziennikarskie i dydaktykę języka niemieckiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, warsztaty animacji kultury i reżyserii teatralnej przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, podyplomowe studia wiedzy o teatrze z elementami wiedzy o filmie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie oraz liczne kursy w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS w Warszawie. Lubi ludzi, podróże, teatr.

Marzena Raczko, bibliotekarz

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciel bibliotekarz i wychowawca klasy 6b.

Wojciech Rynduch, muzyka

W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Gimnazjum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Dyrygent, kompozytor, aranżer, zajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2019/2020 będzie uczył muzyki w klasach 2a, 2b, 3-8 i pierwszych SLO.

Weronika Schabowska, wychowawca

Wychowawca klas starszych. Ukończyła Pedagogikę – Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od stycznia 2019 roku. Wcześniej jako nauczyciel wspomagający, oraz terapeuta pedagogiczny, w roku szkolnym 2019/2020 jest wychowawcą klasy 4c.

Anna Siembor, nauczanie początkowe

Magister nauk o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam również ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Od 2012 roku związana z Instytutem Analizy Grupowej “Rasztów”, w którym ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne. Ze Szkołą Podstawową nr 24 STO związana od 2016 roku. W roku szkolnym 2019/2020 wychowawczyni klasy 1a. W klasach 5 i 6 prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Anna Socha, zajęcia komputerowe

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2006 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu informatyki. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 1-3: „Informatyka dla Smyka”, „Mały programista”, „Malowanie na ekranie”.

Magdalena Wasilewska, język angielski

Magdalena Wasilewska –  magister filologii angielskiej. Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Języków obcych w Warszawie oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS. Pracę w ZS STO 24 rozpoczęła w 2018 roku. W roku szkolnym 2019/2020 jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 6a i 6b oraz 7a i 7b.

Agnieszka Sykacz, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją.
W roku szkolnym 2019/2020  wychowawczyni klasy 2c.

Joanna Szadkowska, język angielski

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Edukacja początkowa z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego w UKKNJA Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szkołach językowych, prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej. Podjęcie pracy na stanowisku wychowawcy anglojęzycznego w jednym z warszawskich przedszkoli zmieniło jej spojrzenie na nauczanie języka angielskiego dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 uczy języka angielskiego w klasie 0a, 1a, 1b oraz 1c.

Katarzyna Szuflet, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel mianowany. Instruktor ZHP.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów klas młodszych „Dzieciaki gotują”.

Magdalena Szulc, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. Magister filologii angielskiej ze specjalizacją tłumaczeń. Nauczyciel mianowany z 13 letnim stażem pracy. Do tej pory pracowała w ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Bacewicz na ul. Tyszkiewicza 42 w Warszawie. W roku szkolnym 2019/2020 angielskiego uczy w klasach 4a, 4b, 4c, 6 a i 6 b.

Justyna Szydłowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2011 roku. Licencjat matematyki. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2019/2020 uczy matematyki w klasach: 6bc, 8ab, prowadzi również zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie klasy 6 i 8

Piotr Ścieżka, geografia

Magister geografii, studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz Wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej pracuje od 1997 roku, w gimnazjum od 2007 roku. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2019-20 uczy wosu i  geografii w klasach 8 SP i 1 SLO. Posiadacz Złotej Odznaki Rudawkowej.

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – Katedra Informatyki Stosowanej w PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych oraz – współpraca z MSCDN…
W roku szkolnym 2019-2020 nauczyciel fizyki w kl. 8. SP i kl. 1. SLO.

Dominika Tchórz-Białek, psycholog

Psycholog szkolny pracujący w klasach 6-8 i 3 gimnazjum. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W Zespole Szkół STO pracuje od 2017 roku, w trakcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy klasy 5 ab, 6 ab, 8 ab i trzy klasy 1 liceum..

Bożena Walczak, wychowawca klas starszych

Nauczyciel języka polskiego. W szkole podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 roku. Magister polonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN „Nowe gimnazjum” oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas „Lider oświaty”.
W roku szkolnym 2019/20 wychowawca klas 5.

Katarzyna Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister nauk o rodzinie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe.  Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2019/2020 uczy klasy 0-3 oraz szóste.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Filip Wojewoda – absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki,
instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo.
W roku szkolnym 2019/2020 będę uczył klasy: 1a, 2a, 4c, 6ab, 6cd, 7ab, 8ab.

Ewelina Wójtowicz, język angielski

Od 2008 roku nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 24 STO. Nauczyciel mianowany. Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych: Tłumaczy Przysięgłych (język angielski) –  Collegium Civitas; Dydaktyka języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Warszawski; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Beneficjentka kursu dla nauczycieli w ramach programu Comenius „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” w Irlandii. Dodatkowo ukończyła podstawowy kurs polskiego języka migowego.
W roku szkolnym 2019/2020 na urlopie.

Dagmara Zahuta, świetlica

Wychowawczyni świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2019/2020 pełni funkcję wychowawcy popołudniowego uczniów klasy 1a, 1b,1c ,2a i 2b oraz prowadzi zajęcia dodatkowe „Zabawy plastyczne”.

Marta Zybowska-Zaremba, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2010 roku. Magister matematyki. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2019/20 przebywa na zwolnieniu lekarskim.