Podsumowanie akcji ,,Cegiełka na Samorząd Uczniowski”