Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ I tura roku szkolnego 2023/2024

Zadanie 1.

Wojtek napisał na papierowym pasku 10 cyfr:

Następnie pasek rozciął na cztery części, otrzymując cztery liczby. Dwie z nich dodał i otrzymał 957, dwie pozostałe pomnożył, uzyskując wynik 5535. Jakie liczby otrzymał Wojtek, rozcinając pasek papieru?

Zadanie 2.

Na jazdę treningową po okrągłym torze długości 600 m wyruszyli, z tej samej linii startowej i w tym samym kierunku, dwaj kolarze. Jeden z nich jeździ z prędkością 18 km/h, a drugi z prędkością 12 km/h. Co ile minut obserwować będziemy wyprzedzanie? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 3.

W dwóch pudełkach jest razem 48 zapałek. Jeśli z pierwszego pudełka wyjmiemy 13 zapałek, a z drugiego 23, to w obu pudełkach będzie tyle samo zapałek. Ile zapałek jest w pierwszym, a ile w drugim pudełku?

Zadanie 4.

Tablicę obok można uzupełnić liczbami 1, 2, 3, 4 i 5, tak aby każda z tych liczb pojawiła się dokładnie raz w każdym wierszu, dokładnie raz w każdej kolumnie i dokładnie raz na każdej z obu przekątnych. Jaka liczba będzie w środkowym kwadracie?

Zadanie 5.

Ala urodziła się w MCMLXXXIX, Basia w MCMXCV, Czesia w MCMXCIV, a Danka w MCMXCI. Która z dziewczynek będzie pierwsza obchodziła 18 urodziny? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 6.

Znajdź liczbę o 5 tuzinów mniejszą od liczby o 9 większej od 32 ∙102

Pamiętaj!
Rozwiązaniem zadania są obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie, a nie tylko podanie odpowiedzi. (regulamin konkursu – pkt 5)

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź