Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ IV tura roku szkolnego 2021/2022

Zadanie 1.

Było siedem patyków, ale niektóre z nich połamano na trzy części i teraz jest siedemnaście patyków.

Ile patyków połamano?

Zadanie 2.

Człowiek ma nogi dwie, a stonoga – kto to wie. Wlecze się stonoga drogą – noga za nogą. Ciągle buciki poprawia, więc co 10 sekund jedną parę nóg stawia. Żeby zrobić krok jeden, potrzebuje minut aż siedem.

Czy odpowiedzieć już byś mógł, ile stonoga ma nóg?

Zadanie 3.

Wszystkie koty czarownicy Izoldy stoją na podłodze w kuchni. Część z nich stoi na dwóch łapach, a część na trzech. Podłogi dotykają 23 łapy. Czarownica ma 9 kotów.

Ile z nich stoi na trzech łapach?

Zadanie 4.

Szyfr do sejfu składa się z ośmiu cyfr :

– pierwsza i druga cyfra tworzą liczbę dwucyfrową , która jest równa NWW liczb 8 i 12,

– trzecia cyfra jest odwrotnością liczby 0,125,

– czwarta i piąta cyfra tworzą liczbę dwucyfrową, która jest sumą wszystkich liczb pierwszych większych od 10, ale mniejszych od 20,

– szósta cyfra to najmniejsza liczba złożona,

– siódma i ósma cyfra jest ilorazem liczb MMCCLIV i XLIX.

Podaj szyfr do sejfu.

Zadanie 5.

Pole rombu równa się 24 cm2. Suma długości przekątnych tego rombu jest równa 14 cm, a suma długości obwodów trójkątów prostokątnych, na które przekątne dzielą ten romb, jest równa 48 cm. Jakie długości mają przekątne i ile wynosi obwód tego rombu?

Zadanie 6.

Pewien Rzymianin, umierając, sporządził następujący testament na rzecz żony i oczekiwanego dziecka: „W razie przyjścia na świat chłopca, syn mój otrzyma w spadku 2/3, a moja żona 1/3 majątku, a jeżeli urodzi się dziewczynka, to żona otrzyma 2/3, a córka 1/3 majątku”. Urodziły się bliźnięta: chłopiec i dziewczynka.

Jak należy podzielić majątek zgodnie z wolą zmarłego?

Pamiętaj!
Rozwiązaniem zadania są obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie, a nie tylko podanie odpowiedzi. (regulamin konkursu – pkt 5)

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź