Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ IV tura roku szkolnego 2022/2023

Zadanie 1.

Przyjrzyj się liczbom w tym szeregu. Odkryj regułę, a następnie podaj dwie kolejne liczby szeregu oraz regułę, którą odkryłeś.

3 9 4 12 7 ? ?

Zadanie 2.

Bilety na wielkie widowisko sportowe zostały wykupione już w przedsprzedaży. Impreza ta ma rozpocząć się o godzinie 20.00. Widzowie zbierają się w hali sportowej. Co pięć minut podwaja się ich liczba. Dokładnie o 19.45 w hali jest jedna czwarta wszystkich widzów. Kiedy hala całkiem się zapełni?

Zadanie 3.

Pewien młody, odważny człowiek płynie sam na żaglówce na oddaloną o 530 km wyspę. Każdego dnia przepływa 50 kilometrów. Ale wieczorem, kiedy śpi, wiatr popycha go o 20 kilometrów do tyłu. Którego dnia dotrze do wyspy?

Zadanie 4.

Kilka klas z jednej szkoły pojechało razem na wycieczkę autobusowa na kilka dni. Wszystko razem kosztowało 20000 złotych. Każdy uczestnik wycieczki musi zapłacić za to taka sumę, która jest dwukrotnie większa niż ogólna liczba uczestników tej wycieczki. Ile osób pojechało na wycieczkę oraz ile pieniędzy każda z nich musi za nią zapłacić?

Zadanie 5.

Wpisz w pola kwadratu liczby od 0 do 8 tak, aby ich suma pionowo, poziomo i po przekątnej wynosiła 12.

Zadanie 6.

Kasia uczestniczyła w pewnym quizie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymywała 3 punkty. Za każdą niewłaściwą odpowiedź odejmowano jej 4 punkty. Po 21 pytaniach znowu miała tylko 0 punktów. Ilu prawidłowych odpowiedzi udzieliła?

Pamiętaj!
Rozwiązaniem zadania są obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie, a nie tylko podanie odpowiedzi. (regulamin konkursu – pkt 5)

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź