Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ I tura roku szkolnego 2022/2023

Zadanie 1.

12 zapałek ułożono w taki sposób, że powstały 3 identyczne kwadraty. W jaki sposób należy zmienić położenie 3 zapałek, aby uzyskać 5 kwadratów?

Zadanie 2.

Kostka sześcienna o krawędzi 3 dm jest ze wszystkich stron pomalowana kolorem zielonym. Kostkę tę 6 płaszczyznami  rozcięto na 27 kostek o krawędzi 1 dm. Ile wśród tych kostek ma 3 ściany zielone, ile dwie, ile jedną, a ile ani jednej?

Zadanie 3.

Prostokąt przedstawiony na rysunku podzielono na 6 figur. Figury A, B, C, D są kwadratami i pole A jest równe 9 cm2 , pole B jest równe 4 cm2 , a pole D jest równe 49cm2 . Jakie jest pole prostokąta przedstawionego na rysunku?

Zadanie 4.

Jaka jest największa liczba poniedziałków, które mogą wystąpić w ciągu 45 kolejnych dni? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5.

Spośród liczb wpisanych do tablicy obok wybieramy trzy liczby tak, aby żadne dwie z nich nie leżały w tym samym wierszu ani w tej samej kolumnie. Ile jest równa największa suma liczb w tak wybranych trójkątach?

Zadanie 6.

Biedronki zamieszkujące czarodziejską łąkę są albo czerwone i mają po 6 kropek, albo żółte i mają po 10 kropek. Na urodziny ważki przybyły różne zwierzęta, wśród nich żółte i czerwone biedronki. Ważka zauważyła, że wszystkich kropek na obecnych biedronkach jest 42. Ile biedronek przybyło na urodziny ważki?

Pamiętaj!
Rozwiązaniem zadania są obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie, a nie tylko podanie odpowiedzi. (regulamin konkursu – pkt 5)

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź