Zasady

W każdym roku Szkoła przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w Szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile rodzice złożą podanie w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.

W roku szkolnym 2022/2023 przewiduje się utworzenie dwóch nowych klas pierwszych dla dzieci z rocznika 2015.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO. Proponujemy również zapoznanie się z dwiema prezentacjami:

„Szkoła w pigułce” (aktualna informacja o STO na Bemowie)

„Szkoła wielu możliwości” (zarys wieloletniego programu STO na Bemowie)

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie.

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klasy 1 (dzieci z rocznika 2015):

27.10.2021 r., godz. 17.30 – zebranie informacyjne ONLINE dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka z rocznika 2015 do klasy pierwszej SP nr 24 STO w roku szkolnym 2022/23.

Link do spotkania na Zoom

3.11.2021 r., godz. 17.00 – możliwość zwiedzenia szkoły (wcześniejsze zgłoszenie chęci e-mailem do sekretariatu).

4.11.2021 r., godz. 18.00 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl. Podania przesłane przed tym terminem (z wyjątkiem rodzeństw uczniów Szkoły)  nie będą rozpatrywane. Ustalenie listy kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.

17.11.2021 r. godz. 17.30 – zebranie rekrutacyjne ONLINE dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 4 osób z listy rezerwowej.

Listopad-styczeń – indywidualne spotkania rekrutacyjne dla dzieci (zapisy telefonicznie po 17. listopada).

19.02.2022 (sobota) godz. 9.00 – warsztaty dla rodziców, spotkania grupowe dla kandydatów.

do 28.02.2022 r. – ogłoszenie decyzji dot. przyjęcia dziecka do szkoły.

15.03.2022 r. – termin wpłaty wpisowego.

7.06. 2022 godz. 17.00 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły.

11.06.2022 godz. 11.00 – spotkanie dla dzieci podczas Święta Szkoły (o ile będzie możliwe przeprowadzenie).

 

Rekrutacja do liceum:

Rozpoczęcie – styczeń 2022. Szczegóły będą ogłaszane w zakładce „Rekrutacja” na stronie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO.

Podanie