Zasady

W każdym roku Szkoła przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w Szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile rodzice złożą podanie w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.

W roku szkolnym 2023/2024 przewiduje się utworzenie dwóch nowych klas pierwszych dla dzieci z rocznika 2016.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO. Proponujemy również zapoznanie się z dwiema prezentacjami opisującymi szkołę:

„Szkoła w pigułce” (aktualna informacja o STO na Bemowie),

„Szkoła wielu możliwości” (zarys wieloletniego programu STO na Bemowie),

oraz z dwoma plikami przygotowanymi specjalnie na zebranie informacyjne:

Wyciąg najważniejszych informacji„,

Krótka prezentacja na zebranie„.

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie.

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klasy 1 SP (dzieci z rocznika 2016):

18.10.2022 – Zebranie informacyjne online dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do klasy 1 SP w roku szkolnych 2023/2024

Link do spotkania

25.10.2022 g. 7.30 – Rozpoczęcie przyjmowania podań kandydatów (e-mail na adres: rekrutacja@stonabemowie.edu.pl

28.10.2022 – Przesłanie e-mailem przez szkołę numerów rekrutacyjnych przypisanych do złożonych podań, w kolejności wpływu.

15.11.2022 – Zebranie rodziców kandydatów, których podania uzyskały nr rekrutacyjny od 1 do 36

listopad-grudzień 2022 – Spotkania rekrutacyjne indywidualne dla kandydatów

4.02.2023 –  Spotkanie rekrutacyjne grupowe dla kandydatów

Rekrutacja do liceum:

Rozpoczęcie – styczeń 2023. Szczegóły będą ogłaszane w zakładce „Rekrutacja” na stronie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO.

Podanie