Informacje ogólne

W każdym roku Szkoła przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonych poniżej zasad rekrutacji, zawartych w Statucie SP 24 STO.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w Szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile rodzice złożą podanie w terminie określonym w zasadach rekrutacji.

W roku szkolnym 2024/25 przewiduje się utworzenie trzech klas pierwszych dla dzieci z rocznika 2017.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji. Proponujemy również zapoznanie się z dwiema prezentacjami opisującymi szkołę:

„Szkoła w pigułce” (aktualna informacja o STO na Bemowie),

„Szkoła wielu możliwości” (zarys wieloletniego programu STO na Bemowie).

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie.

Zasady rekrutacji

Harmonogram

Rekrutacja do klasy 1 SP (dzieci z rocznika 2017):

18.10.2023, godz. 17.30 – zebranie informacyjne online dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do klasy 1 SP w roku szkolnych 2024/2025. Prośbę o przesłanie linku do spotkania należy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wysłać e-mailem na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl .

Informacja z zebrania jest TUTAJ.

25.10.2023, godz. 7.30 – rozpoczęcie przyjmowania drogą elektroniczną podań o przyjęcie dziecka do szkoły. Podania należy wysyłać w formie załącznika do na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl .

30.10.2023 – przekazanie osobom aplikującym numeru rekrutacyjnego, przydzielonego na podstawie kolejności zgłoszeń w grupie osób korzystających z preferencji w przyjęciu dziecka, a następnie w grupie osób pozostałych.

9.11.2023, godz. 17.00 – zebranie rekrutacyjne w siedzibie szkoły dla rodziców dzieci, którym przydzielono numery rekrutacyjne od 1 do 50.

14.11.2023 – termin wniesienia na rachunek Zespołu Szkół STO bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 360 złotych.

listopad-grudzień 2023 – spotkania rekrutacyjne w małych grupach – zapisy  podczas zebrania 9.11 albo w następnych dniach telefonicznie w sekretariacie Szkoły.

3.02.2024, godz. 9.00 lub 12.00 – spotkania grupowe dla kandydatów oraz warsztaty dla rodziców.

9.02.2024 – przekazanie drogą elektroniczną indywidualnych decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do Szkoły.

26.02.2024 – termin wpłaty wpisowego, zwrotnego w razie rezygnacji do 31 marca 2024 roku, po tym terminie bezzwrotnego.

4.06.2024, godz. 17.00 – warsztaty dla rodziców.

7.06.2024, przed południem – spotkanie dzieci z przyszłymi wychowawczyniami.

 

Rekrutacja do Liceum:

Rozpoczęcie – styczeń 2024. Szczegóły będą ogłaszane od grudnia w zakładce „Rekrutacja” na stronie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO.

Podanie