Szkoła w liczbach

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie:

Rok założenia: 1990
Liczba uczniów: 356
Liczba oddziałów: 21
Liczba nauczycieli: 82

Wyniki egzaminu po klasie ósmej:

2023 Język polski: 80%
  Matematyka: 80%
  Język angielski: 93%
2022 Język polski: 75%
  Matematyka; 84%
  Język angielski: 91 %
 2021      Język polski: 75 %
Matematyka: 85 %
Język angielski: 99 %
 2020 Język polski: 75 %
Matematyka: 79 %
Język angielski: 88 %
 2019      Język polski: 85 %
Matematyka: 74 %
Język angielski: 95 %

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej:

 2016      Język polski: 79,5 %  (100,3% średniej dla m.st. Warszawy)
Matematyka: 70,5 %  (102,0% średniej dla m.st. Warszawy)
Język angielski: 95,8 %
 2015 Język polski: 87,6 %  (107,9%  średniej dla Warszawy)
Matematyka 83,5 %  (113,8%  średniej dla Warszawy)
Język angielski 97,9 %  (110,0%  średniej dla Warszawy)
 2014 32,31 pkt.  (105,7%  –  średniej dla Warszawy)
 2013 32,10 pkt.  (110,7%  –  średniej dla Warszawy)
 2012 32,25 pkt.  (118,0%  –  średniej dla Warszawy)