Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są bardzo ważnym elementem programu Szkoły. Służą kształtowaniu pożytecznych umiejętności i rozwijaniu zainteresowań. Pozwalają dzieciom od najmłodszych lat korzystać z prawa wyboru i doświadczać konsekwencji podjętych decyzji. Są właściwie dobrane do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Celem zajęć dodatkowych jest:
– umożliwienie aktywnego i pożytecznego spędzania czasu,
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań,
– stworzenie możliwości dokonywania wyborów i negocjowania,
– integracja uczniów.
Czas zajęć
Większość zajęć dodatkowych odbywa się od poniedziałku do czwartku, w trzech turach: od 14.00 do 14.45
(tylko klasy młodsze), od 15.00 do 15.45 oraz od 16.00 do 16.45. Wynika to z obowiązującej w Szkole reguły, że uczeń
nie powinien pracować do późnego popołudnia. Wyjątkiem jest jedynie karate – zajęcia najstarszej grupy kończą się o 17.45.
Piątkowe popołudnie, to tradycyjny czas zajęć integracyjnych – wspólnych zabaw, spotkań z ciekawym człowiekiem,
zawodów sportowych itp. Uczniowie klas starszych poświęcają niekiedy ten czas na indywidualne konsultacje z nauczycielami.
Później, po godzinie 15.45, odbywają się zbiórki zuchowe i harcerskie.
Wybór zajęć
Oferta zajęć obejmuje około 40 pozycji, w większości adresowanych do mieszanych grup wiekowych. Uczniowie dokonują
wyboru zajęć dodatkowych w porozumieniu z rodzicami, dwa razy w roku: na początku września i po zakończeniu
pierwszego semestru. W tym celu każdorazowo otrzymują kartę wyboru, na której zaznaczają wybrane przez siebie
propozycje.
Na tej podstawie układane są indywidualne plany zajęć dodatkowych, uwzględniające zarówno dokonane wybory,
jak i pożądaną porę wychodzenia ze szkoły. Oczywiście, nie zawsze możliwe jest uwzględnienie wszystkich życzeń, choćby
w przypadku, gdy kilka wybranych zajęć odbywa się o tej samej porze. W takiej sytuacji uczeń musi sam dokonać
ostatecznego wyboru.
Ustalanie planów zajęć dodatkowych trwa dwa do trzech tygodni. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wprowadzenia
pożądanych korekt (czasem nawet kilkakrotnie), a co za tym idzie – uzyskuje poczucie odpowiedzialności za dokonany wybór.
To ostatnie jest o tyle ważne, że po zatwierdzeniu planu przez cały semestr nie wolno zrezygnować z udziału w zajęciach.
Ograniczenia wyboru
Swobodny wybór zajęć dodatkowych podlega kilku ograniczeniom:
1. Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach terapeutycznych, na które kieruje go psycholog szkolny.
2. Obowiązkowy charakter mają zajęcia wyrównawcze, które dla wybranych uczniów klas młodszych prowadzą
wychowawcy, zaś w klasach starszych nauczyciele języka polskiego i matematyki. Zwolnienie z zajęć wyrównawczych
może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji, na podstawie pisemnej prośby rodziców.
3. Uczeń może nie zostać zapisany na wybrane przez siebie zajęcia, o ile w poprzednim semestrze jego postawa,
zaangażowanie, uzyskały negatywną ocenę osoby prowadzącej. Decyzję taką każdorazowo zatwierdza Dyrektor Szkoły.
Ocenianie
Udział w zajęciach dodatkowych nie podlega ocenianiu szkolnemu, z wyjątkiem języka niemieckiego, który ma status
przedmiotu nieobowiązkowego, z oceną końcoworoczną wpisywaną na świadectwie.Udział uczniów w zajęciach dodatkowych może być oceniany poprzez przyznawanie:
– szkolnych odznak sprawnościowych,
– dyplomów i nagrodód rzeczowych,
– dodatkowych punktów za realizację wymagań nieobowiązkowych w klasach starszych.Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i oparty na szerokim wyborze, podstawowym
„wynagrodzeniem” ucznia jest satysfakcja z mile i pożytecznie spędzonego czasu. Taki system zapewnia również szybką
i w miarę bezbolesną eliminację zajęć nieudanych, których uczniowie po prostu nie wybierają w kolejnym semestrze.

Zajęcia Terapeutyczne

Zajęcia logopedyczne, Agnieszka Jakubisiak,

– Trening czytania
Regulamin treningu czytania PDF
– Trening ortograficzny
Regulamin treningu ortograficznego PDF
– Terapia pedagogiczna (matematyczna)
Regulamin terapii pedagogicznej (matematycznej) PDF
– Trening grafomotoryczny
Regulamin treningu grafomotorycznego PDF
– TUS – Trening Umiejętności Społecznych
Regulamin TUS – wersja Zespół Szkół

Zajęcia wyrównawcze, wychowawcy klas, klasy 1-3
Zajęcia wyrównawcze, poloniści i matematycy, klasy 4-6

POPULARNONAUKOWE

Amazing Europe, Joanna Biała, klasy 1-3
Była sobie kosmos, Joanna Biała, klasy 1-3
Była sobie człowiek, Joanna Biała, klasy 1-3
Koło informatyczne, Adam Kowalczyk, klasy 4-6
Mistrzowie Kodowania, Adam Kowalczyk, klasy 4-6
Świat 3D, Adam Kowalczyk, klasy 4-6
Obserwujemy, eksperymentujemy, Paulina Nowicka, klasy 0
Mali badacze, Paulina Nowicka, klasy 0
Informatyka dla Smyka, Anna Socha, klasy 1-3
Mały programista, Anna Socha, klasy 2-3
Malowanie na ekranie, Anna Socha, klasy 1-3
Koło matematyczne, Justyna Szydłowska, klasy 4,6
Europa na wojnie, Andrzej Turbiasz, klasy 4-6
Historia na ekranie, Andrzej Turbiasz, klasy 4-6
Koło matematyczne, , klasy 4-6

KULTURA I ROZRYWKA

Origami, Elżbieta Borsuk-Sorota 1-3
Gazeta z różkami, Elżbieta Borsuk-Sorota 1-3
Mistrz gry, , klasy 1-3
Zabawki z koralików, Małgorzata Cieślak, klasy 1-6
Rzeźba, Małgorzata Cieślak, klasy 2-6
Na szkle malowane, Małgorzata Cieślak, klasy 2-6
Szycie, Małgorzata Cieślak, klasy 2-6
Gotowanie, Małgorzata Cieślak, klasy 4-6
Quiling, Małgorzata Cieślak, klasy 4-6
Decoupage, Małgorzata Cieślak, klasy 4-6
Ryzyko i inne gry, Marzena Derejko, klasy 1-6
Pogotowie ogrodnicze, Marzena Derejko, klasy 1-6
Gry interakcyjne, Marzena Derejko, klasy 1-6
Medialni amatorzy czytania, Krzysztof Goleń, klasy 1-3
Taniec, Joanna Grudzień, klasy 1-3
Flet, Barbara Kamińska, klasy 1-6
Gazeta z rogami, Marzena Raczko, klasy 4-6
Klipnij to, Wojciech Rynduch, klasy 4-6
Kraina Narni, Agnieszka Sykacz, klasa 1-3
Dzieciaki gotują, Katarzyna Szuflet, klasy 1-3
Zabawy plastyczne, Dagmara Zahuta, klasy 1-3

JĘZYKOWE

KET,  4
El Mundo de espanol,  4-6
Lubię hiszpański,  4-6
Extra English,  1-3
English is Fun,  4-6
Język niemiecki – moje hobby, Joanna Narożańska 4-6
PET,  5-6
Extra English, Magdalena Misiak 1-3
KET,  5-6
FCE,  4-6

SPORT

Karate, Sensei Robert Łysiak, 0-6
Piłka nożna, D. Białek, 4-6
Ping-pong, F. Wojewoda, 4-6
Sport, F. Wojewoda, 0
Gry drużynowe, F. Wojewoda, 1-3
Piłka ręczna, F. Wojewoda, 4-6
Piłka nożna, F. Wojewoda, 4-6
Szachy, Hortensja Gulbinowicz, 0-6

POZOSTAŁE PROPOZYCJE

Klub (świetlica), K.Cieślak, B.Pielacińska, klasy 1-6
Zuchy i harcerze, instruktorzy ZHP, klasy 1-6 i absolwenci