RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/Pani Danych jest:

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Powstańców Śląskich 67a, 01-355 Warszawa
NIP: 5222858708

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Krystyna Budziszewska
krystyna.budziszewska@stonabemowie.edu.pl

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji obowiązków prawnych oraz zadań statutowych.

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
art. 6 ust. 1 lit. e: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 

Ma Pan/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane przez Pana/Panią dane są:

Wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji wymogów przepisów prawa.

 

Pana/Pani dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.