Zespół pedagogiczny

Anna Barańska-Sadoch, psycholog, terapeuta pedagogiczny

Nauczyciel mianowany, w szkole podstawowej pracuje od 2014 roku. Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia (nurt poznawczo- behawioralny), terapeutą pedagogicznym, terapeutą Integracji Sensorycznej, mediatorem. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. W szkole wspiera dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, konsultuje rodziców, prowadzi spotkania zwiększające kompetencje wychowawcze, pracuje z rodzinami doświadczającymi kryzysów.  

Agnieszka Bartoszuk, psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Żywo zainteresowana tematem porozumienia bez przemocy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2019 roku. Nauczyciel kontraktowy.

Edyta Bednarczyk, matematyka, chemia

Nauczyciel matematyki i chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku. Ukończyła studia licencjackie na wydziale matematyczno-przyrodniczym na kierunku: matematyka, fizyka, chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel dyplomowany.
Uczy matematyki oraz pełni funkcję wychowawcy w Szkole Podstawowej.

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego.  W Zespole Szkól STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się. Nauczyciel etyki na wszystkich poziomach.

Damian Białek, piłka nożna

Absolwent Szkoły (rocznik 2002), zatrudniony od 2010 roku. Współzałożyciel Ferajny PSOT (Praskiej społeczności otwartych twórczo), i Ferajny w obecnym kształcie. Teraz trener głównodowodzący siłami ARPS Ferajna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS. Magister Socjologii. Specjalista i trener w dziedzinie treningu mentalnego. Pracuje m.in. z zawodnikami Polskiej Kadry Narodowej powołanymi na ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongchang, czy zawodnikami Polskiej Ekstraklasy w piłce nożnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące wychowania poprzez sport, dla trenerów i rodzicówTwórca i współtwórca systemów szkolenia Sportowego, jak i Mentalnego Akademii Ferajna. Trener piłkarski i bramkarz drużyn futsalowych (1 I 2 liga).

Elżbieta Borsuk-Sorota, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W STO 24 pracuje od 1998roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawczyni klasy 3a. Animatorka japońskiej sztuki składania papieru. Prowadząca zajęcia dodatkowe „origami” dla uczniów klas 1-3. Redaktor naczelna szkolnego czasopisma „Gazetka z różkami”. Współautorka szkolnego dzieła “Skarby polskiej przyrody” oraz “Pamiętnika Tropicieli Skarbów Przyrody”. Organizatorka obchodów Dni Ziemi dla uczniów z bemowskich szkół i przedszkoli.

Małgorzata Cieślak, wychowawca świetlicy, plastyka

Wychowawca świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 1996 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe edukacji plastycznej i techniki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzi zajęcia świetlicowe oraz dodatkowe: „Na szkle malowane”, „Zabawki z koralików”.

Marzena Omilion-Czarkowska, nauczanie początkowe

W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2015 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2022/2023 wychowawca świetlicy klas pierwszych.

Marta Czerniak-Czyżniak, geografia

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, magister geografii; nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie geografii na UW; Studia podyplomowe z historii na UW, z Podstaw przedsiębiorczości na SGGW, Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.
Nauczycielka geografii w klasach 5-8; wychowawca klasy 5b.

Marzena Derejko, wychowawca klas starszych

Współzałożycielka Szkoły (jako rodzic), zatrudniona od 1992 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. W roku 2012 ukończyła Studia Podyplomowe „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawczyni klas 6a i 6b, prowadzi również zajęcia dodatkowe: „Ryzyko i inne gry towarzyskie”.

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.
Jej pasją są narty i podróże.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/23 uczy klasy 7abc, 8ab oraz liceum. Jest wychowawcą klas 7ab.

Krzysztof Goleń, biblioteka

Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

Hortensja Gulbinowicz, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 1996 roku. Magister wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w wyższej Szkole SGPiS w latach 1986-88 r.
Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Zna biegle w piśmie i mowie język niemiecki.

Katarzyna Jabłońska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2017 roku. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczy matematyki w klasach 7abc oraz 4a. 

Anna Jachna, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku. Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2022/23 pełni funkcję wychowawcy klasy 2b, prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Agnieszka Jakubisiak, logopedia

Nauczyciel-logopeda. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister filologii klasycznej. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.

Ewa Jaworska , język hiszpański

Nauczyciel języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 oraz w liceum. Filolog i kulturoznawca, odbyła studia na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii.

Martyna Kainka, matematyka, fizyka

Nauczyciel matematyki. Ukończyła studia na kierunku Fizyka, o specjalności nauczanie fizyki i matematyki. W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać łamigłówki a także chodzić na spacery. Hobby jest gra na instrumentach muzycznych.

Barbara Kamińska, wychowawca klas starszych

Wychowawca klas starszych, nauczycielka muzyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1993 roku. Absolwentka kolegium nauczycielskiego (nauczanie początkowe). Licencjat pedagogiki turystyki i rekreacji. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 wychowawczyni klas 4b i 4c oraz nauczycielka muzyki w klasach 2a, 2b i 3b.

Magdalena Klimek, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego z reedukacją. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2000 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawczyni klasy 3b.

Anna Klinicka, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W SP 24 STO od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2022/2023 na urlopie macierzyńskim.

Bernadetta Kondratowicz, wychowawca klas starszych, religia

Nauczyciel nauczania początkowego i religii oraz wychowawca klas starszych. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2009 roku. Magister teologii ogólnej ze specjalizacją religiologia. Studia podyplomowe z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.
W roku szkolnym 2022/2023 na urlopie macierzyńskim.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Agnieszka Kownacka-Gaweł, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.  W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1a.
Od 2004 roku pracuje z dziećmi, a jej celem zawodowym jest tworzenie dzieciom możliwości do nauki i rozwoju twórczego poprzez zabawę oraz wychowywanie w atmosferze ciepła, radości, szacunku i jasnych zasad. W czasie wolnym uwielbia wędrować po górach, pływać kajakiem, słuchać muzyki rockowej, jazzowej i poezji śpiewanej. Jej największym marzeniem jest pojechać w Himalaje.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Nauczycielka języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 SP1 i 2 SLO, a także języka polskiego w klasie 2 SLO. Ukończyła filologię polską w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Nauczyciel kontraktowy. 

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy (w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego). W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2022/2023 uczy chemii w klasach 8b oraz 7a,b,c .

Anna Leleń, język angielski

Anna Leleń jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 5abc i 6ab. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego CELTA. Ukończyła Akademię Profesjonalnego nauczyciela: kurs metodyczny dedykowany nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin. Nauczyciel mianowany.

 

Barbara Liber, nauczyciel współorganizujący

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Magister pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2022/2023 pracuję jako nauczyciel współorganizujący w klasie 1.

Karolina Łukjańczuk, język angielski

Nauczyciel kontraktowy języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku tłumaczenia. Licencjat z filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Marta Maciejewska, język angielski

Licencjat filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języka angielskiego (UW) i magister kulturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną (UW). Certyfikowany nauczyciel edukacji Montessori. Posiada certyfikat CELTA (Certificate for English Language Teaching to Adults) wydawany przez University of Cambridge oraz certyfikaty NVC – komunikacji bez przemocy. Nauczyciel mianowany. Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2019 roku. W roku szkolnym 2022/2023 uczy klasy 7abc i 8ab.

Katarzyna Masny, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego przy ASP.  Nauczyciel kontraktowy.

Aleksandra Maszowec, nauczyciel wspomagający

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na kierunku: Matematyka, Ekonomika, Informatyka.
W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciel wspomagający w SP.   

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8 i LO. Instruktor kajakarstwa, snowboardu i kolarstwa. Instruktor turystyki rowerowej.

Mariola Michaluk, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1b.

Magdalena Misiak, język angielski

Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz pedagogiki na APS w Warszawie, posiadaczka certyfikatu Cambridge Proficiency, absolwentka Warszawskiej Akademii Filmowej. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022-23 uczę w kl. trzecich, czwartych i szóstych SP.

Marta Mizera, psycholog

Psycholog i psychoterapeuta oraz doradca zawodowy. Z dziećmi i młodzieżą pracuję od zawsze, w STO na Bemowie 2 rok. W obszarze moich zainteresowań znajduje się głownie praca z młodzieżą ( depresja, problemy w relacjach rówieśniczych, niska samoocena). Obecnie jestem w trakcie Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.

W roku szkolnym 2022/2023 będę odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne uczniów klas 7-8 i  klas 1 – 4 SLO. Ponadto będę prowadziła warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz spotkania indywidualne związane z diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczniów klas 8 SP i 3 SLO.

Bartosz Musiał, nauczyciel historii i WOSu

Nauczyciel historii w szkole podstawowej i WOSu w klasach licealnych.
Urodził się w Toruniu, gdzie ukończył kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, a następnie Historię na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W sierpniu roku 2020 przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął naukę w Szkole Edukacji PAFW i UW. Dwanaście miesięcy później, już jako absolwent SE, rozpoczął pracę w STO na Bemowie.
Od 2022 roku nauczyciel kontraktowy.

Joanna Nadolska, pedagog-terapeuta

Magister Pedagogiki UW, absolwentka studiów podyplomowych z „Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania” w WSSE w Warszawie. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Nauczyciel mianowany.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany. W STO na Bemowie od 2018 roku. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Trener szermierki. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych.
W roku szkolnym 2022/2023 uczy klasy: 1ab, 4abc, 5abc, 7abc, 8ab oraz wszystkie klasy Liceum.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego. Pedagog od ponad dwudziestu lat.
W Zespole Szkół STO od 2014 roku. W roku szkolnym 2022/23 wychowawca klasy 3a SLO oraz nauczyciel w klasach ósmych i wszystkich klasach licealnych. Koordynator Zespołu Języków Obcych.

Paulina Nowicka, nauczanie początkowe

Z wykształcenia pedagożka. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu-  Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. W pracy z dziećmi łączy doświadczenia nauczyciela przedszkolnego i szkolnego z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty unijne na rzecz edukacji
i oświaty. Nauczyciel kontraktowy. 

W roku szkolnym 2022/23 pełni funkcję wychowawcy klasy 2a. 

Alicja Olesiejuk, biologia, przyroda

Absolwentka Wydziału Biologii UW i Szkoły Edukacji PAFW i UW. Przez 11 lat zajmowała się popularyzacją nauki w centrum nauki. Chodziła do szkoły podstawowej STO na Bielanach, z którymi związana jest od urodzenia. Aktywnie działająca instruktorka ZHP w stopniu harcmistrzyni. Uwielbia eksperymentować wraz z członkami Klubów Młodego Odkrywcy.

W roku 2022/23 wychowawczyni klasy 5a, nauczycielka przyrody w klasach 4 i biologii w klasach 5 i 6.

Jarosław Pancewicz, wychowanie fizyczne

Magister wychowania fizycznego po Akademii Wychowania fizycznego w Warszawie.
Instruktor koszykówki, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania i kulturystyki. Pasjonat sportów deskowych.

Patrycja Pawęcka, język hiszpański

Nauczycielka języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 SP oraz 1 SLO. Absolwentka filologii iberyjskiej (licencjat) oraz filologii portugalskiej (studia magisterskie) na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia) w ramach wymiany studenckiej ERASMUS.  Nauczyciel kontraktowy, w trakcie trzeciego roku stażu na nauczyciela mianowanego. W STO na Bemowie, uczy od 2019 roku.

Elżbieta Pawlak, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Pomysłodawczyni i założycielka Szkolnej Galerii Sztuki, wspólnie z uczniami tworzy kopie znanych dzieł sztuki. 

Małgorzata Pawluk-Wieczorek, chemia

Nauczyciel chemii. W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2021 roku. Magister inżynier technologii chemicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz studia podyplomowe z zakresu przyrody i biologii z higieną człowieka i ochroną środowiska na SGGW. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2022/23 uczy klasę 8a oraz wszystkie klasy Liceum.

Bożena Pielacińska, wychowawczyni w świetlicy

Wychowawczyni świetlicy, w Szkole Podstawowej nr 24 STO od 1991 roku. Absolwentka studium pedagogicznego. Nauczyciel kontraktowy.

Joanna Pietrzkowska, pedagog

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapeuta treningu umiejętności społecznych (TUS). Szkolny koordynator do spraw SPE.

Aleksandra Piotrowska , nauczyciel wspomagający

W szkole podstawowej STO nr 24 pracuję od 2019 roku. Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2021/22 pracuję jako nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzę trening umiejętności społecznych (TUS). Szkolny koordynator do spraw SPE.

Magdalena Piotrowska, język polski

Nauczyciel języka polskiego, magister psychologii, absolwent filologii polskiej oraz komunikacji medialnej I stopnia. Przez dziewięć lat była członkiem Zarządu SKT NR 69 STO, przez pięć lat prowadziła warsztaty pisarskie “Lekkim Piórem” dla uczniów gimnazjum, a następnie klas 7-8. W roku szkolnym 2022/23 jest wychowawcą klasy 5c i uczy języka polskiego w klasach 5c, 8a i 8b.

Dorota Polańska-Fryś, psycholog, psychoterapeuta

W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego. Wykonuję również badania psychologiczno – pedagogiczne uczniów.
Jestem nauczycielem dyplomowanym.
Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych.  W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny.  

Katarzyna Przybyszewska, historia

Nauczyciel historii w klasach 4 i 7 oraz wiedzy o społeczeństwie w klasach 8. Magister historii. Ukończyła studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa oraz nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję wychowawcy klasy 7c oraz koordynatora zespołu nauczycieli klas 7-8. Nauczyciel mianowany.  W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2018 roku.

Marzena Raczko, język polski, bibliotekarz

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2022/2023 główny szkolny bibliotekarz, a także nauczyciel języka polskiego w klasie 5b.

Wojciech Rynduch, muzyka

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny. Zajmuje się produkcją muzyki.

Marta Skindzier, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. Magister filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języków obcych ukończony na Uniwersytecie Warszawskim. W roku szkolnym 2022/2023 angielskiego uczy w klasach 4b, 4c, 5a, 5b i 5c.

Sabina Sklepik, język angielski

Magister filologii angielskiej, politologii oraz europeistyki. Doktor judaistyki (Freie Universität Berlin). W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2019 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczy języka angielskiego klasy 8ab oraz 3 SLO.

Anna Socha, zajęcia informatyczne

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2006 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu informatyki. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2022/2023 prowadzi zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 1-3.

Barbara Sowa, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Zespole Szkół STO pracuje od 2019 roku. Absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/23 uczy klasy 5a, 6a oraz 6b. 

Magdalena Stefańczyk, nauczyciel wspomagający

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Magister psychologii o specjalności kliniczna. Interesuję się psychoterapią poznawczo-behawioralną, zaburzeniami osobowości oraz terapią całościowych zaburzeń rozwoju. W roku szkolnym 2022/2023 psycholog oraz nauczyciel wspomagający w klasach 1. 

Katarzyna Suwara, nauczycielka współorganizująca

Fizjoterapeutka, tutorka i trenerka TUS. Doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla których chętnie poświęca uważność i czas. Nauczycielka współorganizująca pracę w klasach 4-6 w roku szkolnym 2022/2023. Razem tworzymy tu i teraz. 

Agnieszka Sykacz, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją. W roku szkolnym 2022/2023 wychowawczyni klasy 2c.

Joanna Szadkowska, język angielski

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Edukacja początkowa z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego w UKKNJA Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szkołach językowych, prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej. Podjęcie pracy na stanowisku wychowawcy anglojęzycznego w jednym z warszawskich przedszkoli zmieniło jej spojrzenie na nauczanie języka angielskiego dzieci.

Katarzyna Szczecińska , nauczyciel współorganizujący

Nauczyciel współorganizujący w klasach 5, magister psychologii, absolwentka Pedagogiki Specjalnej.

Magdalena Szczypińska, język polski

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego. W roku szkolnym 2022/2023 uczy w klasach siódmych. Magister filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski).  

Paweł Szerszeń, język niemiecki

Nauczyciel (mianowany) języka niemieckiego w klasach siódmych oraz w kl. 3a liceum, w Zespole Szkół STO ponownie od 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem i Komunikacją w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Organizator kursów językowych języka niemieckiego w Niemczech w latach 1999-2007, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta fundacji DAAD i KAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego w uniwersytetach w Wuppertalu, Akwizgranie oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor ponad 80 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w oświacie i szkolnictwie wyższym w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja, Chiny). Współautor materiałów dydaktycznych do języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.

Trener nordic walkingu, twórca i ewaluator mediów cyfrowych w edukacji obcojęzycznej.

Magdalena Szulc, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego, magister filologii angielskiej, egzaminator maturalny OKE. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczący klasy 4 i 7. 

Justyna Szydłowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2011 roku. Licencjat matematyki. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczy matematyki w klasach: 5abc, 6ab, prowadzi również zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie klasy 6. 

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN

Dominika Tchórz-Białek, psycholog

Psycholog zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W Zespole Szkół STO pracuje od 2017 roku

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciel historii w klasach 8ab.

Pracuje również w SLO 99 STO gdzie w roku szkolnym 2022/2023 uczy historii we wszystkich klasach licealnych oraz historii i teraźniejszości w klasach 1, jest także wychowawcą w klasie 2a SLO.

Bożena Walczak, wychowawca klas starszych

Nauczyciel języka polskiego. W szkole podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 roku. Magister polonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN „Nowe gimnazjum” oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas „Lider oświaty”. 
W roku szkolnym 2022/23 wychowawca kl 4a. 

Magdalena Wasilewska, język angielski

Magdalena Wasilewska –  magister filologii angielskiej. Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Języków obcych w Warszawie oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS. Pracę w ZS STO 24 rozpoczęła w 2018 roku.

Katarzyna Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister nauk o rodzinie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zelementami terapii pedagogicznej studia podyplomowe. Nauczyciel dyplomowany.

Kornelia Władzińska, plastyka, technika

Nauczycielka plastyki i techniki. Magister Filologii Klasycznej UW (specjalizacja medialna) oraz Filologii Polskiej UW (specjalizacja archiwistyczno – edytorska). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW oraz nauczania przedmiotów plastyka, technika, muzyka, a także Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych w Warszawie, gdzie obroniła dyplom ze scenografii i charakteryzacji.
W roku szkolnym 2022/2023 uczy plastyki i techniki w klasach 4-6 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki, instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo.
W roku szkolnym 2022/2023 uczy klasy: 1c, klasy 4, 7, 8 oraz licealne.

Natalia Wysztygiel, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. Magister nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawcy klasy 1c.

Dagmara Zahuta, świetlica

Wychowawczyni świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję wychowawcy popołudniowego uczniów klasy 2a, 2b, 3a i 3b oraz prowadzi zajęcia dodatkowe „Zabawy plastyczne”.