Zespół pedagogiczny

Piotr Bandurski, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 2014 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone podyplomowe studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w wydawnictwach WSiP i PWN jako osoba odpowiedzialna za kształt podręczników i szkolenia nauczycieli.
W roku szkolnym 2021/2022 uczy klasy 6a, 6c i 8d szkoły podstawowej.

Anna Barańska-Sadoch, psycholog, terapeuta pedagogiczny

W szkole podstawowej pracuje od 2014 roku. Jest psychologiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą Integracji Sensorycznej, mediatorem. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2021/2022 przebywa na urlopie.

Agnieszka Bartoszuk, psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Żywo zainteresowana tematem porozumienia bez przemocy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2019 roku. Nauczyciel kontraktowy.

Edyta Bednarczyk, matematyka, chemia

Nauczyciel matematyki i chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku. Ukończyła studia licencjackie na wydziale matematyczno-przyrodniczym na kierunku: matematyka, fizyka, chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel mianowany. 
W roku szkolnym 2021/2022 uczy matematyki w klasach 7ab i 8a. Wychowawca klas 7ab 

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego.  W Zespole Szkól STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
Od roku 2019/2020 pełni funkcję nauczyciela etyki. 

Damian Białek, piłka nożna

Absolwent Szkoły (rocznik 2002), zatrudniony od 2010 roku. Współzałożyciel Ferajny PSOT (Praskiej społeczności otwartych twórczo), i Ferajny w obecnym kształcie. Teraz trener głównodowodzący siłami ARPS Ferajna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS. Magister Socjologii. Specjalista i trener w dziedzinie treningu mentalnego. Pracuje m.in. z zawodnikami Polskiej Kadry Narodowej powołanymi na ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongchang, czy zawodnikami Polskiej Ekstraklasy w piłce nożnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące wychowania poprzez sport, dla trenerów i rodzicówTwórca i współtwórca systemów szkolenia Sportowego, jak i Mentalnego Akademii Ferajna. Trener piłkarski i bramkarz drużyn futsalowych (1 I 2 liga).

Elżbieta Borsuk-Sorota, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1998 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2a. Prowadzi również zajęcia dodatkowe „origami” dla uczniów klas 0-3. Redaktor naczelna szkolnego czasopisma „Gazetka z różkami”

Katarzyna Bubel, przyroda i geografia

Nauczyciel przyrody i geografii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2010 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. Magister geografii, specjalność nauczycielska. Ukończyła następujące studia podyplomowe: w zakresie nauczania przyrody, wychowania do życia w rodzinie oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Trener Odysei Umysłu oraz Treningu Zastępowania Agresji (ART). W roku szkolnym 2021/2022 uczy geografii w klasach 8a, 8b, 8c, 8d. Czas wolny najbardziej lubi spędzać z rodziną, wspólnie wędrując po Polsce. Zdobywczyni odznak PTTK: Dużej Złotej “Turysta przyrodnik”, Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym, Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym oraz odznaki “Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie”.

Małgorzata Cieślak, wychowawca świetlicy, plastyka

Wychowawca świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 1996 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe edukacji plastycznej i techniki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi zajęcia świetlicowe oraz dodatkowe: „Na szkle malowane”, „Zabawki z koralików”. 

Marzena Omilion-Czarkowska, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2015 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. 
W roku szkolnym 2021/2022 wychowawca świetlicy klas pierwszych oraz nauczyciel etyki w klasach pierwszych i drugich. 

Marzena Derejko, wychowawca klas starszych

Współzałożycielka Szkoły (jako rodzic), zatrudniona od 1992 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. W roku 2012 ukończyła Studia Podyplomowe „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawczyni klas 5a i 5b, prowadzi również zajęcia dodatkowe: „Ryzyko i inne gry towarzyskie”, „Pogotowie ogrodnicze” i “Gry interakcyjne”.

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.
Jej pasją są narty i podróże.
W roku szkolnym 2021/2022 będzie uczyć klasy 1, 5 i 6 oraz 8ab.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/22 uczy biologii w klasach szóstych i ósmych oraz w liceum. Pełni również funkcję wychowawcy klas ósmych „c” i „d”. 

Krzysztof Goleń, biblioteka

Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

Hortensja Gulbinowicz, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 1996 roku. Magister wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w wyższej Szkole SGPiS w latach 1986-88 r.
Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Zna biegle w piśmie i mowie język niemiecki.

Katarzyna Jabłońska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 r. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/2022 uczy matematyki w klasach: 6a, 6b, 6c oraz 8a, 8d.

Anna Jachna, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku. Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2021/22 pełni funkcję wychowawcy klasy 1b, prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.

Agnieszka Jakubisiak, logopedia

Nauczyciel-logopeda. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister filologii klasycznej. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2021/22 pełni funkcję logopedy szkolnego.

Martyna Kainka, matematyka, fizyka

Nauczyciel matematyki. Ukończyła studia na kierunku Fizyka, o specjalności nauczanie fizyki i matematyki. W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać łamigłówki a także chodzić na spacery. Hobby jest gra na instrumentach muzycznych. W roku 2021/22 na urlopie macierzyńskim.

Barbara Kamińska, wychowawca klas starszych

Wychowawca klas starszych, nauczycielka muzyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1993 roku. Absolwentka kolegium nauczycielskiego (nauczanie początkowe). Licencjat pedagogiki turystyki i rekreacji. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawczyni klas 6a i 6b oraz uczy muzyki w klasach 2b, 3a i 3c. 

Magdalena Klimek, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego z reedukacją. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2000 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2b. 

Anna Klinicka, język polski

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klas 8a i 8b. W SP 24 STO od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2021/2022 uczy języka polskiego w klasach: 8a, 8b, 8c.

Bernadetta Kondratowicz, wychowawca klas starszych, religia

Nauczyciel nauczania początkowego i religii oraz wychowawca klas starszych. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2009 roku. Magister teologii ogólnej ze specjalizacją religiologia. Studia podyplomowe z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.
W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję nauczyciela religii w klasach 4, 6, 7 i 8.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Agnieszka Kownacka-Gaweł, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Od 2004 roku pracuje z dziećmi i uwielbia swoją pracę. W roku szkolnym 2020/21 – wychowawczyni klasy 3c. Jej celem zawodowym jest tworzenie dzieciom możliwości do nauki i rozwoju twórczego poprzez zabawę oraz wychowywanie w atmosferze ciepła, radości, szacunku i jasnych zasad. W czasie wolnym uwielbia wędrować po górach, pływać kajakiem, słuchać muzyki rockowej, jazzowej i poezji śpiewanej. Wieczorami relaksuje się przy lepieniu aniołów z masy solnej, malowaniu kubków, koszulek i pisaniu bajek. Jej największym marzeniem jest pojechać w Himalaje.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Nauczycielka języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 SP1 i 2 SLO, a także języka polskiego w klasie 2 SLO. Ukończyła filologię polską w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Nauczyciel kontraktowy. 

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2021/2022 uczy chemii w klasach 8d, 7b oraz we wszystkich klasach SLO. 

Anna Leleń, język angielski

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego CELTA. Ukończyła Akademię Profesjonalnego nauczyciela: kurs metodyczny dedykowany nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin.
W roku szkolnym 2021/2022 jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 4 i 5.

Anna Lis, język angielski

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciel języka angielskiego w klasach trzecich i czwartych szkoły podstawowej. Pracuje w STO od 2021 roku.   

Karolina Łukjańczuk, język angielski

Karolina Łukjańczuk – nauczyciel języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku tłumaczenia. Licencjat z filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Marta Maciejewska, język angielski

Licencjat filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języka angielskiego (UW) i magister kulturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną (UW). Certyfikowany nauczyciel edukacji Montessori. Posiada certyfikat CELTA (Certificate for English Language Teaching to Adults) wydawany przez University of Cambridge oraz certyfikaty NVC – komunikacji bez przemocy. W roku szkolnym 2021/2022 uczy klasy 6 i 7.

Katarzyna Masny, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister sztuki,  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego przy ASP.  Nauczyciel kontraktowy.

Piotr Melon, wychowani fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8 i LO. Instruktor kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Mariola Michaluk, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel mianowany. 

W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawczyni klasy 3b. 

Magdalena Misiak, język angielski

W Szkole Podstawowej 24 STO pracuje od 2016 roku. Magister filologii angielskiej UW, posiadaczka certyfikatu językowego CPE. Ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
W roku szkolnym 2021/22 będzie uczyć klasy piąte i ósme, prowadzić projekty i pracownie w klasach 4-6 oraz koordynować działalność Szkolnej Galerii Sztuki. 

Marta Mizera, psycholog

Jestem psychologiem i terapeutą. W szkole pracuję od kilku lat, a w STO od tego roku. W obszarze moich zainteresowań znajduje się głownie praca z młodzieżą ( depresja, problemy w relacjach rówieśniczych, samoocena. Od października rozpoczynam roczny Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo jestem również Doradcą Zawodowym.  

W roku szkolnym 2021 / 2022 będę odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne uczniów klas 6-8 i uczniów SLO oraz ich rodziców i nauczycieli pracujących w szkole. Ponadto będę prowadziła warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz spotkania indywidualne związane z diagnozę predyspozycji zawodowych. 

Bartosz Musiał, nauczyciel historii i WOSu

Nauczyciel historii w szkole podstawowej i WOSu w klasach licealnych 
Urodził się w Toruniu, gdzie ukończył kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, a następnie Historię na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W sierpniu roku 2020 przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął naukę w Szkole Edukacji PAFW i UWDwanaście miesięcy później, już jako absolwent SE, rozpoczął pracę w STO na Bemowie.  

Joanna Nadolska, pedagog-terapeuta

Magister Pedagogiki UW, absolwentka studiów podyplomowych z „Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania” w WSSE w Warszawie. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/22 prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego. Ukończyła również podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Trener szermierki. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych. Narty i windsurfing to jej dwie największe pasje.
W roku szkolnym 2021/2022 uczy klasy: 4abc, 7ab, 8cd oraz wszystkie klasy Liceum, a także pełni funkcję drugiego wychowawcy klas 7ab. 

Prowadzi zajęcia dodatkowe dla klas młodszych: szermierka, gimnastyka korekcyjna, w klasach starszych: fakultet łyżwiarski, tenis stołowy. Od tego roku prowadzi wolontariat dla klas starszych „Razem dla Afryki’. 

 

Joanna Narożańska, język niemiecki

Joanna Narożańska – magister filologii germańskiej oraz nauczyciel dyplomowany. Pracuje w STO od 2014 roku. W roku 2021/22 uczy w klasach 7 SP oraz wszystkich klasach LO. Wychowawca klasy 2 LO. 

Paulina Nowicka, nauczanie początkowe

Z wykształcenia pedagożka. Absolwentka studiów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. W pracy z dziećmi łączy doświadczenia nauczyciela przedszkolnego i szkolnego z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty unijne na rzecz edukacji
i oświaty.
W roku szkolnym 2021/22 pełni funkcję wychowawcy klasy 1a

Jarosław Pancewicz, wychowanie fizyczne

Magister wychowania fizycznego po Akademii Wychowania fizycznego w Warszawie.
Instruktor koszykówki, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania i kulturystyki. Pasjonat sportów deskowych.

Patrycja Pawęcka, język hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach drugich LO.

Elżbieta Pawlak, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2021/22 uczy plastyki w klasach 7. Od kilku lat prowadzi Szkolną Galerię Sztuki.

Małgorzata Pawluk-Wieczorek, chemia

Nauczyciel chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2021 roku. Magister inżynier technologii chemicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz studia podyplomowe z zakresu przyrody i biologii z higieną człowieka i ochroną środowiska na SGGW. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2021/2022 uczy chemii w klasach 7a, 8a, 8b i 8c oraz prowadzi zajęcia dodatkowe dla klas 4-6

Joanna Piechna-Chrzanowska, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W SP 24 STO od 1997 roku. Nauczyciel dyplomowany. Magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu historii oraz terapii pedagogicznej. 
W roku 2021/22 uczy klasy 7ab i 4b. Wychowawca klasy 4b. 

Bożena Pielacińska, wychowawczyni w świetlicy

Wychowawczyni świetlicy, w Szkole Podstawowej nr 24 STO od 1991 roku. Absolwentka studium pedagogicznego. Nauczyciel kontraktowy.

Joanna Pietrzkowska, pedagog

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapeuta treningu umiejętności społecznych (TUS). Szkolny koordynator do spraw SPE.

Magdalena Piotrowska, język polski

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka filologii polskiej I stopnia, magister psychologii biznesuZ Zespołem Szkół STO na Bemowie związana od trzynastu lat, wieloletnia członkini Zarządu SKT Nr 69 STO, od 2015 roku prowadząca popołudniowe warsztaty pisarskie “Lekkim Piórem”.  Pisarka, pasjonatka literatury i językoznawstwa, miłośniczka podróżowania i kolarstwa szosowego. W roku szkolnym 2021/22 wychowawczyni i polonistka w klasie 4c.     

Dorota Polańska-Fryś, psycholog, psychoterapeuta

Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny. Wykonuję również zawód niezwiązany z psychologią – jestem rehabilitantem zwierząt.
W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego.

Joanna Przybysz, matematyka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku- Matematyka. W roku szkolnym 2021/22 nauczyciel matematyki w klasach 4a, 4b i 4c.

Katarzyna Przybyszewska, historia

Ukończyła studia magisterskie z historii oraz studia podyplomowe z nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, wiedzy o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości oraz bibliotekarstwa. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/2022 uczy historii klasy 6b, 8cd oraz WOSu klasy 8abcd. Sprawuje funkcję wychowawcy w klasie 6c.

Jolanta Pych, język polski

Ukończyła: filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (specjalność nauczycielska) w Olsztynie, podyplomowe studia dziennikarskie i dydaktykę języka niemieckiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, warsztaty animacji kultury i reżyserii teatralnej przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, podyplomowe studia wiedzy o teatrze z elementami wiedzy o filmie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie oraz liczne kursy w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS w Warszawie. Lubi ludzi, podróże, teatr.

W roku szkolnym 2021/22 nauczyciel języka polskiego w klasie 5a, 5b i 6b.

Marzena Raczko, bibliotekarz

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2021/2022 główny szkolny bibliotekarz. 

Wojciech Rynduch, muzyka

Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygentnauczyciel muzyki. Public Relations studia podyplomoweKompozytoraranżermuzyk sesyjnyzajmuje się produkcją muzyki. 
W roku szkolnym 2021/2022 będzie uczył muzyki w klasach 4-7 oraz SLO. 

Anna Siembor, nauczanie początkowe

Magister nauk o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam również ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Od 2012 roku związana z Instytutem Analizy Grupowej “Rasztów”, w którym ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawczyni klasy 3a. W klasach 5 i 6 prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

Marta Skindzier, język angielski

Jestem młodą, energiczną osobą, która uwielbia pracować ze swoimi uczniami, stawiając na budowanie relacji oraz pomaganie w zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego. Zdobyłam wymagane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Z językiem angielskim do czynienia mam już od najmłodszych lat. Fascynacją językami dzielę się z moimi uczniami, prowadząc zajęcia w oparciu o najnowsze metody przekazywania wiedzy oraz dostępne technologie. Zawsze staram się urozmaicać zajęcia używając nowoczesnych narzędzi do ich prowadzenia. W prowadzeniu zajęć najważniejsze jest dla mnie, aby uczniowie czerpali z nauki jak najwięcej radości, żeby używanie języka angielskiego było dla nich naturalne i pozbawione stresu. Praca jest moją pasją, sprawia mi wiele satysfakcji i dostarcza kolejnych możliwości rozwoju

Sabina Sklepik, język angielski

Nauczycielka języka angielskiego, w Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2019 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (licencjat, Filologia Angielska), Europa-Universität Viadrina (Master of European Political Studies), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister, Politologia), Freie Universität Berlin (doktor, Jewish Studies). Posiada certyfikat CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) oraz certyfikat DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). W trakcie studiów magisterskich uzupełniających (Filologia Angielska) na Uniwersytecie SWPS.

Anna Socha, zajęcia informatyczne

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2006 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu informatyki. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 1-3.

Agnieszka Sykacz, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją. W roku szkolnym 2021/2022wychowawczyni klasy 1c. 

Joanna Szadkowska, język angielski

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Edukacja początkowa z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego w UKKNJA Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szkołach językowych, prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej. Podjęcie pracy na stanowisku wychowawcy anglojęzycznego w jednym z warszawskich przedszkoli zmieniło jej spojrzenie na nauczanie języka angielskiego dzieci.

Paweł Szerszeń, język niemiecki

Nauczyciel (mianowany) języka niemieckiego w klasach ósmych, w Zespole Szkół STO ponownie od 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem i Komunikacją w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Organizator kursów językowych języka niemieckiego w północnych Niemczech w latach 1999-2007, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta fundacji DAAD i KAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego w uniwersytetach w Wuppertalu i Akwizgranie.

Autor ponad 80 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w oświacie i szkolnictwie wyższym w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja, Chiny). Współautor materiałów dydaktycznych do języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.

Trener nordic walkingu, pasjonat kontaktów międzyludzkich i podróży, twórca i ewaluator mediów cyfrowych w edukacji obcojęzycznej.

Magdalena Szulc, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. Magister filologii angielskiej ze specjalizacją tłumaczeń. Nauczyciel mianowany z 13 letnim stażem pracy. Do tej pory pracowała w ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Bacewicz na ul. Tyszkiewicza 42 w Warszawie. W roku szkolnym 2021/2022 angielskiego uczy w klasach 6a, 6b, 6c, 8a i 8b.

Justyna Szydłowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2011 roku. Licencjat matematyki. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2021/2022 uczy matematyki w klasach: 5ab, 8bc, prowadzi również zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie klasy 5 i 8. 

Monika Ślęzak, geografia

W szkole STO na Bemowie w roku szkolnym 2021/2022 nauczycielka geografii klas 5, 6, 7. Poza tym, w przeszłości  uczyłam historii i WOS. Podstawowe wykształcenie: socjologia i nauki polityczne. Ciągle czegoś się uczę, gdyż to lubię.

Czy ktoś chciałby nauczyć się haftować lub robić na szydełku? – chętnie wprowadzę w tajniki rękodzieła artystycznego.

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN

Dominika Tchórz-Białek, psycholog

Psycholog zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W Zespole Szkół STO pracuje od 2017 roku

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawcy w klasie 8 oraz uczy historii klasy 7ab i 8ab

Bożena Walczak, wychowawca klas starszych

Nauczyciel języka polskiego. W szkole podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 roku. Magister polonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN „Nowe gimnazjum” oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas „Lider oświaty”.

Magdalena Wasilewska, język angielski

Magdalena Wasilewska –  magister filologii angielskiej. Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Języków obcych w Warszawie oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS. Pracę w ZS STO 24 rozpoczęła w 2018 roku.

Katarzyna Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister nauk o rodzinie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe.  Nauczyciel dyplomowany. 
W roku szkolnym 2021/2022 uczy klasy 1-3 oraz 5. 

Kornelia Władzińska, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister Filologii Klasycznej UW (specjalizacja medialna) oraz Filologii Polskiej UW (specjalizacja archiwistyczno – edytorska). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW oraz nauczania przedmiotów plastyka, technika, muzyka, a także Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych w Warszawie, gdzie obroniła dyplom ze scenografii i charakteryzacji. 
W roku szkolnym 2021/2022 uczy plastyki i techniki w klasach 4-oraz prowadzi zajęcia dodatkowe. 

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Filip Wojewoda – absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki, instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo.
W roku szkolnym 2021/2022 uczy klasy: 5, 6, 8 oraz licealne. 

Dagmara Zahuta, świetlica

Wychowawczyni świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawcy popołudniowego uczniów klasy 1b, 2a i 2b oraz prowadzi zajęcia dodatkowe „Zabawy plastyczne”.