Zespół pedagogiczny

Ewa Baraniuk, nauczanie początkowe

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego- kierunek Edukacja początkowa z reedukacją. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/ 2024 wychowawca klasy 2b.    

Anna Barańska-Sadoch, psycholog, terapeuta pedagogiczny

Nauczyciel mianowany, w szkole podstawowej pracuje od 2014 roku. Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia (nurt poznawczo- behawioralny), terapeutą pedagogicznym, terapeutą Integracji Sensorycznej, mediatorem. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. W szkole wspiera dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, konsultuje rodziców, prowadzi spotkania zwiększające kompetencje wychowawcze, pracuje z rodzinami doświadczającymi kryzysów.  

Agnieszka Bartoszuk, psycholog

Psycholog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia oraz mediator rodzinny. Obecnie w trakcie studium z zakresu edukacji psychologicznej opartej na kontekstualnych naukach o zachowaniu. W roku szkolnym 2023/2024 wspiera pracę nauczycieli oraz otacza opieką psychologiczną uczniów klas 3ac, 4a oraz klas 5 i 6. 
Pracą z dziećmi zajmuje się od 2017, wspierając dzieci w codziennych wyzwaniach, z którymi musi mierzyć się młody człowiek.  W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.  

Edyta Bednarczyk, matematyka, chemia

Nauczyciel matematyki i chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku. Ukończyła studia licencjackie na wydziale matematyczno-przyrodniczym na kierunku: matematyka, fizyka, chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel dyplomowany. 
W roku szkolnym 2023/2024 uczy matematyki w klasach 4ab oraz 5bc. 

Jarosław Biały, chemia

Absolwent wydziału Chemii i Fizyki Technicznej, doktor Nauk Technicznych, nauczyciel akademicki. Ze STO na Bemowie związany służbowo, z przerwami, od 2008 roku, a od 1991 roku prywatnie. W roku 2023/24 nauczyciel fizyki klas 8.

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. W Zespole Szkól STO pracuje od 1991 roku. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca uczniów do zdrowego odżywiania się. Nauczyciel etyki na wszystkich poziomach.

Damian Białek, piłka nożna

Absolwent Szkoły (rocznik 2002), zatrudniony od 2010 roku. Współzałożyciel Ferajny PSOT (Praskiej społeczności otwartych twórczo), i Ferajny w obecnym kształcie. Teraz trener głównodowodzący siłami ARPS Ferajna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS. Magister Socjologii. Specjalista i trener w dziedzinie treningu mentalnego. Pracuje m.in. z zawodnikami Polskiej Kadry Narodowej powołanymi na ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongchang, czy zawodnikami Polskiej Ekstraklasy w piłce nożnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące wychowania poprzez sport, dla trenerów i rodzicówTwórca i współtwórca systemów szkolenia Sportowego, jak i Mentalnego Akademii Ferajna. Trener piłkarski i bramkarz drużyn futsalowych (1 I 2 liga).

Elżbieta Borsuk-Sorota, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W STO 24 pracuje od 1998roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2023/2024 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1a. Animatorka japońskiej sztuki składania papieru. Prowadząca zajęcia dodatkowe „origami” dla uczniów klas 1-3. Redaktor naczelna szkolnego czasopisma „Gazetka z różkami”. Współautorka szkolnego dzieła “Skarby polskiej przyrody” oraz “Pamiętnika Tropicieli Skarbów Przyrody”. Wieloletnia organizatorka obchodów Dni Ziemi dla uczniów z bemowskich szkół i przedszkoli.

Małgorzata Cieślak, wychowawca świetlicy, plastyka

Wychowawca świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 1996 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe edukacji plastycznej i techniki. Nauczyciel mianowany. Prowadzi zajęcia świetlicowe oraz dodatkowe: „Na szkle malowane”, „Zabawki z koralików”.

Marzena Omilion-Czarkowska, nauczanie początkowe

W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2015 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. 

Marta Czerniak-Czyżniak, geografia

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, magister geografii; nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie geografii na UW; Studia podyplomowe z historii na UW, z Podstaw przedsiębiorczości na SGGW, Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. 
Nauczycielka geografii w klasach 5-8; wychowawca klasy 6b. 

Marzena Derejko, wychowawca klas starszych

Współzałożycielka Szkoły (jako rodzic), zatrudniona od 1992 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Studia Podyplomowe „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” na Uniwersytecie Warszawskim. Koordynator Zespołu Nauczycieli klas 4-6. W tym roku szkolnym wychowawczyni klas 4a i 4b. Prowadzi zajęcia „Ryzyko i inne gry stolikowe”.

Agnieszka Drabik, język polski

Nauczyciel języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego po jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich.
W roku szkolnym 2023/2024 uczy języka polskiego w klasach 4a, 4b oraz 8c. 

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/24 uczy klasy 7ab, 8abc oraz liceum. Jest wychowawcą klas 8ab.

Marcin Florczak, wf

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – kierunek wychowanie fizyczne. Trener koszykówki. Instruktor pływania. Instruktor Ultimate Frisbee. Nauczyciel mianowany z siedmioletnim stażem pracy (5 lat jako wychowawca klasy). 

Krzysztof Goleń, biblioteka

Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

Hortensja Gulbinowicz, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 1996 roku. Magister wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w wyższej Szkole SGPiS w latach 1986-88 r.
Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Zna biegle w piśmie i mowie język niemiecki.

Katarzyna Jabłońska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2017 roku. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 uczy matematyki w klasach: 5a, 8abc.

Anna Jachna, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku. Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2023/24 pełni funkcję wychowawcy klasy 3b, prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej. 

Agnieszka Jakubisiak, logopedia

Nauczyciel-logopeda. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister filologii klasycznej. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.

Ewa Jaworska , język hiszpański

Nauczyciel języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 oraz w liceum. Filolog i kulturoznawca, odbyła studia na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii.

Barbara Kamińska, wychowawca klas starszych

Wychowawca klas starszych, nauczycielka muzyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1993 roku. Absolwentka kolegium nauczycielskiego (nauczanie początkowe). Licencjat pedagogiki turystyki i rekreacji. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 wychowawczyni klas 5b i 5c oraz nauczycielka muzyki w klasach młodszych.

Magdalena Klimek, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego z reedukacją. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2000 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Bernadetta Kondratowicz, wychowawca klas starszych, religia

Nauczyciel nauczania początkowego i religii oraz wychowawca klas starszych. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2009 roku. Magister teologii ogólnej ze specjalizacją religiologia. Studia podyplomowe z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2023/2024 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Agnieszka Kownacka-Gaweł, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.  W roku szkolnym 2023/2024 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2a.
Od 2004 roku pracuje z dziećmi, a jej celem zawodowym jest tworzenie dzieciom możliwości do nauki i rozwoju twórczego poprzez zabawę oraz wychowywanie w atmosferze ciepła, radości, szacunku i jasnych zasad. W czasie wolnym uwielbia wędrować po górach, pływać kajakiem, słuchać muzyki rockowej, jazzowej i poezji śpiewanej. Jej największym marzeniem jest pojechać w Himalaje.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Nauczycielka języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 SP1 i 2 SLO, a także języka polskiego w klasie 2 SLO. Ukończyła filologię polską w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Nauczyciel kontraktowy. 

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciel chemii w klasach 7 i 8 SP. 

Anna Leleń, język angielski

Anna Leleń jest wychowawczynią klas 7a i 7b. Uczy języka angielskiego w klasach 6abc oraz 7ab. Nauczyciel mianowany. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w Polskim Radiu.

Doświadczenie w pracy pedagogicznej i językowej rozpoczęła w The British School będąc nauczycielem wspomagającym. Pracowała w przedszkolach językowych, szkole dla dorosłych: Centrum Nauki i Biznesu “Żak” oraz Early Stage. Ukończyła m.in. kurs Helen Doron oraz posiada certyfikat CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) nadany przez Uniwersytet Cambridge.

Barbara Liber, nauczyciel współorganizujący

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Magister pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2023/2024 pracuję jako nauczycielka współorganizująca proces kształcenia w klasie 2 oraz prowadzę zajęcia terapii pedagogicznej.

Karolina Łukjańczuk, język angielski

Nauczyciel kontraktowy języka angielskiego w klasach trzecich i czwartych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku tłumaczenia. Licencjat z filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską.

Marta Maciejewska, język angielski

Licencjat filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języka angielskiego (UW) i magister kulturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną (UW). Certyfikowana nauczycielka edukacji Montessori. Posiada certyfikat CELTA (Certificate for English Language Teaching to Adults) wydawany przez University of Cambridge. Nauczycielka mianowana. Opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2019 roku. W roku szkolnym 2023/2024 uczy klasy 7ab i 8abc.

Aleksandra Maszowec, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2022 roku. Magister matematyki. W roku szkolnym 2023/2024 uczy matematyki w klasach: 6abc, 7ab.

 

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. Instruktor kajakarstwa, snowboardu i kolarstwa. Instruktor turystyki rowerowej.

Magdalena Misiak, język angielski

Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz pedagogiki na APS w Warszawie, posiadaczka certyfikatu Cambridge Proficiency, absolwentka Warszawskiej Akademii Filmowej. Nauczyciel mianowany.

Marta Mizera, psycholog

Psycholog i terapeuta m.in. ukończone Szkolenie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz doradca zawodowy. Z dziećmi i młodzieżą pracuję od zawsze, w STO na Bemowie 3 rok. W obszarze moich zainteresowań znajduje się głównie praca z młodzieżą (depresja, problemy w relacjach rówieśniczych, niska samoocena). Naprawdę lubię to co robię 😉
W roku szkolnym 2023 / 2024 będę wspierała uczniów oraz ich rodziców klas 7- 8 SP oraz 1-4 SLO.

Joanna Nadolska, pedagog-terapeuta

Magister Pedagogiki UW, absolwentka studiów podyplomowych z „Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania” w WSSE w Warszawie. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Nauczyciel mianowany.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Magister wychowania fizycznego, trener szermierki, instruktor gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego i pływania, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 będzie uczyć w klasach 2ab, 4ab, 5abc, 6abc, 7ab, 8abc, 1LO, 2LO, 3LO, 4LO.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego. Pedagog od ponad dwudziestu lat. W Zespole Szkół STO od 2014 roku.

Paulina Nowicka, nauczanie początkowe

Z wykształcenia pedagożka. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu-  Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. W pracy z dziećmi łączy doświadczenia nauczyciela przedszkolnego i szkolnego z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty unijne na rzecz edukacji i oświaty. W roku szkolnym 2023/24 pełni funkcję wychowawcy klasy 3a.

 

Alicja Olesiejuk, biologia, przyroda

Absolwentka Wydziału Biologii UW i Szkoły Edukacji PAFW i UW. Przez 11 lat zajmowała się popularyzacją nauki w centrum nauki. Chodziła do szkoły podstawowej STO na Bielanach, z którymi związana jest od urodzenia. Aktywnie działająca instruktorka ZHP w stopniu harcmistrzyni. Uwielbia eksperymentować wraz z członkami Klubów Młodego Odkrywcy.
W roku 2023/24 wychowawczyni klasy 6a, nauczycielka przyrody w klasach 4 i biologii w klasach 5 i 6.

Jarosław Pancewicz, wychowanie fizyczne

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Magister wychowania fizycznego, instruktor koszykówki, pływania, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu i kulturystyki, nauczyciel mianowany, ratownik WOPR. 

Patrycja Pawęcka, język hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej (licencjat) oraz filologii portugalskiej (studia magisterskie) na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku szkolnym 2023/24 uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych i ósmych. Nauczyciel mianowany. 

Elżbieta Pawlak, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Pomysłodawczyni i założycielka Szkolnej Galerii Sztuki, wspólnie z uczniami tworzy kopie znanych dzieł sztuki. 

Małgorzata Pawluk-Wieczorek, chemia

Nauczyciel chemii. W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2021 roku. Magister inżynier technologii chemicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz studia podyplomowe z zakresu przyrody i biologii z higieną człowieka i ochroną środowiska na SGGW. Nauczyciel dyplomowany.

Bożena Pielacińska, wychowawczyni w świetlicy

Wychowawczyni świetlicy, w Szkole Podstawowej nr 24 STO od 1991 roku. Absolwentka studium pedagogicznego. Nauczyciel kontraktowy.

Aleksandra Piotrowska , nauczyciel wspomagający

W szkole podstawowej STO nr 24 pracuję od 2019 roku. Oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trener Umiejętności Społecznych (TUS). W szkole pełnię również funkcję szkolnego koordynatora do spraw SPE. 

Magdalena Piotrowska, język polski

Magister psychologii, magister filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego. Przez dziewięć lat była członkiem Zarządu SKT Nr 99 STO, przez pięć lat prowadziła warsztaty pisarskie “Lekkim Piórem” dla uczniów gimnazjum, a następnie klas 7-8. Już trzy roczniki ósmoklasistów przygotowała do egzaminu z języka polskiego.
W roku szkolnym 2023/24 jest wychowawczynią klasy 6c i uczy języka polskiego w klasach 6c, 8a i 8b.   

Dorota Polańska-Fryś, psycholog, psychoterapeuta

W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego.
Jestem nauczycielem dyplomowanym.
Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny.

Katarzyna Przybyszewska, historia

Nauczyciel dyplomowany. Nauczycielka historii w klasach 4, 5, 7 i 8 oraz wiedzy o społeczeństwie w klasie 8c. Magister historii. Ukończyła studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa oraz nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję wychowawcy klasy 8c oraz koordynatora zespołu nauczycieli klas 7-8.  W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2018 roku.

Marzena Raczko, język polski, bibliotekarz

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2023/2024 główny szkolny bibliotekarz, a także nauczyciel języka polskiego w klasie 6b.

Wojciech Rynduch, muzyka

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny. Zajmuje się produkcją muzyki.

Marta Skindzier, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. Magister filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języków obcych ukończony na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku szkolnym 2023/2024 uczy języka angielskiego w klasach 5bc oraz 6abc. 

Anna Socha, zajęcia informatyczne

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2006 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu informatyki. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2023/2024 prowadzi zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 1-3.

Barbara Sowa, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Zespole Szkół STO pracuje od 2019 roku. Absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/24 uczy klasy 6a, 7a oraz 7b.

Magdalena Stefańczyk, nauczyciel wspomagający

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasach 2.

Katarzyna Suwara, nauczycielka współorganizująca

Absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Uzyskane uprawnienia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończone studia podyplomowe na kierunku terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trenerka TUS, fizjoterapeutka. W roku 2023/2024 w naszej szkole pełni rolę nauczycielki współorganizującej zajęcia w klasach 4-6.

Agnieszka Sykacz, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją. W roku szkolnym 2023/2024 wychowawczyni klasy 3c.

Joanna Szadkowska, język angielski

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Edukacja początkowa z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego w UKKNJA Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szkołach językowych, prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej. W roku szkolnym 2023/2024 uczy języka angielskiego w klasach pierwszych oraz drugich.

Katarzyna Szczecińska , nauczyciel współorganizujący

Nauczyciel współorganizujący w klasach 6, magister Psychologii, absolwentka Pedagogiki Specjalnej. Obecnie w trakcie szkolenia podyplomowego z Psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami III fali.  Najważniejsze dla mnie we współpracy z młodymi ludźmi jest zaufanie i wzajemny szacunek. 

Paweł Szerszeń, język niemiecki

Nauczyciel (mianowany) języka niemieckiego w klasach siódmych oraz w kl. 3a liceum, w Zespole Szkół STO ponownie od 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem i Komunikacją w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Organizator kursów językowych języka niemieckiego w Niemczech w latach 1999-2007, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta fundacji DAAD i KAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego w uniwersytetach w Wuppertalu, Akwizgranie oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor ponad 80 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w oświacie i szkolnictwie wyższym w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja, Chiny). Współautor materiałów dydaktycznych do języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.

Trener nordic walkingu, twórca i ewaluator mediów cyfrowych w edukacji obcojęzycznej.

Magdalena Szulc, język angielski

Magister filologii angielskiej. W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2019 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 uczy języka angielskiego klasy piąte i ósme. 

Justyna Szydłowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2011 roku. Licencjat matematyki. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2023/2024 uczy matematyki w klasach: 6abc, 7ab.

Dominika Tchórz-Białek, psycholog

Psycholog zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W Zespole Szkół STO pracuje od 2017 roku

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciel historii w klasach 6abc.

Pracuje również w SLO 99 STO gdzie w bieżącym roku szkolnym uczy historii w klasach 2-4 oraz historii i teraźniejszości w klasach 2, jest także wychowawcą w klasie 3a SLO.

Bożena Walczak, wychowawca klas starszych

Nauczyciel języka polskiego. W szkole podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 roku. Magister polonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN „Nowe gimnazjum” oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas „Lider oświaty”. 
W roku szkolnym 2023/24 wychowawca kl 5a. 

Katarzyna Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister nauk o rodzinie w zakresie psychologii. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zelementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe. Nauczyciel dyplomowany. 

Kornelia Władzińska, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister Filologii Klasycznej UW (specjalizacja medialna) oraz Filologii Polskiej UW (specjalizacja archiwistyczno – edytorska). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW oraz nauczania przedmiotów plastyka, technika, muzyka, a także Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych w Warszawie, gdzie obroniła dyplom ze scenografii i charakteryzacji.
W roku szkolnym 2023/2024 uczy plastyki i techniki w klasach 4-6 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe. Nauczyciel mianowany.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki, instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciel wychowania fizycznego w klasach: 1b, 2c, 4ab, 5abc, 6abc, 7ab, 8abc oraz wszystkich klasach SLO. 

Natalia Wysztygiel, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. Magister nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 będzie pełniła funkcję wychowawcy klasy 2c. 

Dagmara Zahuta, świetlica

Wychowawczyni świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2023/2024 pełni funkcję wychowawcy popołudniowego uczniów klasy 1a, 1b, 3a i 3b oraz prowadzi zajęcia dodatkowe „Zabawy plastyczne”.