Zespół pedagogiczny

Piotr Bandurski, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 2014 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone podyplomowe studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w wydawnictwach WSiP i PWN jako osoba odpowiedzialna za kształt podręczników i szkolenia nauczycieli.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 5a, 5c i 7d szkoły podstawowej.

Anna Barańska-Sadoch, psycholog, terapeuta pedagogiczny

W szkole podstawowej pracuje od 2014 roku. Jest psychologiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą Integracji Sensorycznej, mediatorem. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2020/2021 przebywa na urlopie.

Agnieszka Bartoszuk, psycholog

Absolwentka psychologi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Żywo zainteresowana tematem porozumienia bez przemocy.W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2019 roku. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2020/2021 pełni rolę psychologa w klasach 0-5 oraz nauczyciela wspomagającego.

Edyta Bednarczyk, matematyka, chemia

Nauczyciel matematyki i chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku. Ukończyła studia licencjackie na wydziale matematyczno-przyrodniczym na kierunku: matematyka, fizyka, chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy matematyki w klasach 6ab i 8ab.

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję nauczyciela etyki.

Damian Białek, piłka nożna

Absolwent Szkoły (rocznik 2002), zatrudniony od 2010 roku. Współzałożyciel Ferajny PSOT (Praskiej społeczności otwartych twórczo), i Ferajny w obecnym kształcie. Teraz trener głównodowodzący siłami ARPS Ferajna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS. Magister Socjologii. Specjalista i trener w dziedzinie treningu mentalnego. Pracuje m.in. z zawodnikami Polskiej Kadry Narodowej powołanymi na ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongchang, czy zawodnikami Polskiej Ekstraklasy w piłce nożnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące wychowania poprzez sport, dla trenerów i rodzicówTwórca i współtwórca systemów szkolenia Sportowego, jak i Mentalnego Akademii Ferajna. Trener piłkarski i bramkarz drużyn futsalowych (1 I 2 liga).

Elżbieta Borsuk-Sorota, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1998 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1a. Prowadzi również zajęcia dodatkowe „origami” dla uczniów klas 0-3. Redaktor naczelna szkolnego czasopisma „Gazetka z różkami”

Katarzyna Bubel, przyroda i geografia

Nauczyciel przyrody i geografii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2010 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. Magister geografii, specjalność nauczycielska. Ukończyła następujące studia podyplomowe: w zakresie nauczania przyrody, wychowania do życia w rodzinie oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Trener Odysei Umysłu oraz Treningu Zastępowania Agresji (ART). W roku szkolnym 2020/2021 uczy przyrody klasy 4a i 4b oraz geografii w klasach 7c i 7d. Czas wolny najbardziej lubi spędzać z rodziną, wspólnie wędrując po Polsce. Zdobywczyni odznak PTTK: Dużej Złotej “Turysta przyrodnik”, Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym, Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym oraz odznaki “Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie”.

Małgorzata Cieślak, wychowawca świetlicy, plastyka

Wychowawca świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 1996 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe edukacji plastycznej i techniki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia świetlicowe oraz dodatkowe: „Na szkle malowane”, „Zabawki z koralików”.

Marzena Omilion-Czarkowska, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2015 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej.
W roku szkolnym 2020/2021 wychowawczyni klasy 0a.

Marzena Derejko, wychowawca klas starszych

Współzałożycielka Szkoły (jako rodzic), zatrudniona od 1992 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. W roku 2012 ukończyła Studia Podyplomowe „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klas 4a i 4b, prowadzi również zajęcia dodatkowe: „Ryzyko i inne gry towarzyskie”, „Pogotowie ogrodnicze” i “Gry interakcyjne”.

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i instruktora z narciarstwa zjazdowego, i gimnastyki korekcyjnej, instruktor gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/21 uczy biologii w klasach siódmych i ósmych oraz w pierwszej i drugich liceum. Pełni również funkcję wychowawcy klas siódmych „c” i „d”.

Krzysztof Goleń, biblioteka

Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

Hortensja Gulbinowicz, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 1996 roku. Magister wychowania fizycznego o specjalności nauczycielskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w wyższej Szkole SGPiS w latach 1986-88 r.
Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Zna biegle w piśmie i mowie język niemiecki.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi korektywę w kl. 0 oraz zajęcia szachowe dla wszystkich klas.

Katarzyna Jabłońska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 r. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy matematyki w klasach: 5a,5b,5c oraz 7a,7d.

Anna Jachna, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku. Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, logopeda. W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję wychowawcy klasy 3b, prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.

Agnieszka Jakubisiak, logopedia

Nauczyciel-logopeda. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister filologii klasycznej. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję logopedy szkolnego.

Martyna Kainka, matematyka, fizyka

Nauczyciel matematyki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuję od 2015r. Ukończyła studia na kierunku Fizyka, o specjalności nauczanie fizyki i matematyki. W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać łamigłówki a także chodzić na spacery. Hobby jest gra na instrumentach muzycznych. W roku 2020/21 na urlopie macierzyńskim.

Barbara Kamińska, wychowawca klas starszych

Wychowawca klas starszych, nauczycielka muzyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1993 roku. Absolwentka kolegium nauczycielskiego (nauczanie początkowe). Licencjat pedagogiki turystyki i rekreacji. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klas piątych oraz prowadzi zajęcia dodatkowe gry na flecie.

Magdalena Klimek, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego z reedukacją. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2000 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 1b.

Anna Klinicka, język polski

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klas 7a i 7b. W SP 24 STO od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 7a, 7b, 7c i 7d.

Katarzyna Komisarz, przyroda, biologia, geografia, wdż, terapia pedagogiczna

Nauczycielka biologii oraz geografii. W Zespole Szkół STO pracuje od 2014 roku. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka biologii i geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu nauczania przyrody oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu: wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i terapii pedagogicznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Kampinoskim Parku Narodowym, Instruktor Ochrony Przyrody PTTK, dyplomowana masażystka oraz terapeutka biofeedback EEG i GSR. Pasjonatka geologii oraz turystyki i krajoznawstwa. W roku szkolnym 2020/2021 uczy geografii klasy 5, 6, 7 i 8 oraz biologii klasy piąte i szóste.

Bernadetta Kondratowicz, wychowawca klas starszych, religia

Nauczyciel nauczania początkowego i religii oraz wychowawca klas starszych. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2009 roku. Magister teologii ogólnej ze specjalizacją religiologia. Studia podyplomowe z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję nauczyciela religii w klasach 4-8.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Agnieszka Kownacka-Gaweł, nauczanie początkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Od 2004 roku pracuje z dziećmi i uwielbia swoją pracę. W roku szkolnym 2020/21 – wychowawczyni klasy 2c. Jej celem zawodowym jest tworzenie dzieciom możliwości do nauki i rozwoju twórczego poprzez zabawę oraz wychowywanie w atmosferze ciepła, radości, szacunku i jasnych zasad. W czasie wolnym uwielbia wędrować po górach, pływać kajakiem, słuchać muzyki rockowej, jazzowej i poezji śpiewanej. Wieczorami relaksuje się przy lepieniu aniołów z masy solnej, malowaniu kubków, koszulek i pisaniu bajek.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Magister Filologii Polskiej w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Będę uczyć języka hiszpańskiego (7,8, 1,2 LO) i polskiego (1 LO).

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/2021 uczy chemii w klasach 7d, 8ab oraz 2 SLO.

Anna Leleń, język angielski

Anna Leleń jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 3abc oraz 4ab. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego CELTA. Ukończyła Akademię Profesjonalnego nauczyciela: kurs metodyczny dedykowany nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin.

Marta Maciejewska, język angielski

Licencjat filologii angielskiej ze specjalizacją nauczania języka angielskiego (UW) i magister kulturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną (UW). Certyfikowany nauczyciel edukacji Montessori. Posiada certyfikat CELTA (Certificate for English Language Teaching to Adults) wydawany przez University of Cambridge oraz certyfikaty NVC – komunikacji bez przemocy. W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 5a, 5b, 5c i 6a.

Katarzyna Masny, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister sztuki,  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego przy ASP.  Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2020/2021 przebywa na urlopie

Piotr Melon, wychowani fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8, 1LO, 2LO. Instruktor kolarstwa, kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Mariola Michaluk, nauczanie początkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2b.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzi zajęcia „Akademia kodowania” oraz „Myślografia”.

Magdalena Misiak, język angielski

W Szkole Podstawowej 24 STO pracuje od 2016  roku. Magister filologii angielskiej UW, posiadaczka certyfikatu językowego CPE. Ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
W roku szkolnym 2020/21 będzie uczyć klasy czwarte, szóste i siódme oraz koordynować działalność Szkolnej Galerii Sztuki

Joanna Nadolska, pedagog-terapeuta

Magister Pedagogiki UW, absolwentka studiów podyplomowych z „Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania” w WSSE w Warszawie. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2007 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/21 prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego. Ukończyła również podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych. Narty i windsurfing to jej dwie największe pasje.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczycielka języka niemieckiego w klasach ósmych i w LO. Wychowawca klasy pierwszej LO. Język niemiecki to jej praca oraz pasja. Ściśle współpracuje z Instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus. Uwielbia podróże, kilka lat mieszkała w Niemczech oraz Austrii.

Paulina Nowicka, nauczanie początkowe

Z wykształcenia pedagożka. Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – pedagogika, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytetu Warszawskiego – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. W roku szkolnym 2020/21 – urlop.
W pracy z dziećmi łączy doświadczenia nauczyciela przedszkolnego i szkolnego z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty unijne na rzecz edukacji i oświaty.

Jarosław Pancewicz, wychowanie fizyczne

Magister wychowania fizycznego po Akademii Wychowania fizycznego w Warszawie.
Instruktor koszykówki, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania i kulturystyki. Pasjonat sportów deskowych.

Patrycja Pawęcka, język hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach drugich LO.

Elżbieta Pawlak, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2020/21 uczy plastyki w klasach 7. Od kilku lat prowadzi Szkolną Galerię Sztuki.

Joanna Piechna-Chrzanowska, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W SP 24 STO od 1997 roku. Nauczyciel dyplomowany. Magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu historii oraz terapii pedagogicznej.
W roku 2020/21 uczy klasy 6ab i 8ab.

Bożena Pielacińska, wychowawczyni w świetlicy

Wychowawczyni świetlicy, w Szkole Podstawowej nr 24 STO od 1991 roku. Absolwentka studium pedagogicznego. Nauczyciel kontraktowy.

Joanna Pietrzkowska, pedagog

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapeuta treningu umiejętności społecznych (TUS). Szkolny koordynator do spraw SPE.

Dorota Polańska-Fryś, psycholog, psychoterapeuta

Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny. Wykonuję również zawód niezwiązany z psychologią – jestem rehabilitantem zwierząt.
W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego. W roku szkolnym 2020/21, w okresie funkcjonowania baniek (społecznych) zajmuję się opieką psychologiczną nad bańką 3 czyli klasami 4-6

Katarzyna Przybyszewska, historia

Ukończyła studia magisterskie z historii oraz studia podyplomowe z nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, wiedzy o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości oraz bibliotekarstwa. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy historii klasy 5abc, 7cd oraz 8ab. Sprawuje funkcję wychowawcy w klasach 8ab.

Jolanta Pych, język polski

Nauczyciel języka polskiego w klasie 4a, 4b i 5b. Ukończyła: filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (specjalność nauczycielska) w Olsztynie, podyplomowe studia dziennikarskie i dydaktykę języka niemieckiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, warsztaty animacji kultury i reżyserii teatralnej przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, podyplomowe studia wiedzy o teatrze z elementami wiedzy o filmie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie oraz liczne kursy w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS w Warszawie. Lubi ludzi, podróże, teatr.

Marzena Raczko, bibliotekarz

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2020/2021 główny szkolny bibliotekarz.

Wojciech Rynduch, muzyka

W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Dyrygent, kompozytor, aranżer, zajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2020/2021 będzie uczył muzyki w klasach 2-8 oraz SLO.

Weronika Schabowska, wychowawca

Wychowawca klas starszych, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła Pedagogikę ogólną na specjalizacji Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną oraz Pedagogikę Specjalną. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od stycznia 2019 roku. W roku szkolnym 2020/2021 jest wychowawcą klasy 5c, nauczycielem wspomagającym oraz prowadzi terapię pedagogiczną.

Anna Siembor, nauczanie początkowe

Magister nauk o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam również ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Od 2012 roku związana z Instytutem Analizy Grupowej “Rasztów”, w którym ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawczyni klasy 2a. W klasach 5 i 6 prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Sabina Sklepik, język angielski

Nauczycielka języka angielskiego, w Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2019 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (licencjat, Filologia Angielska), Europa-Universität Viadrina (Master of European Political Studies), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister, Politologia), Freie Universität Berlin (doktor, Jewish Studies). Posiada certyfikat CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) oraz certyfikat DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). W trakcie studiów magisterskich uzupełniających (Filologia Angielska) na Uniwersytecie SWPS.

Anna Socha, zajęcia komputerowe

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2006 roku. Magister pedagogiki. Studia podyplomowe z zakresu informatyki. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 1-3.

Agnieszka Sykacz, nauczanie początkowe

Nauczycielka nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją.
W roku szkolnym 2020/2021 wychowawczyni klasy 3c.

Joanna Szadkowska, język angielski

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Edukacja początkowa z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego w UKKNJA Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w szkołach językowych, prywatnych przedszkolach oraz szkole podstawowej. Podjęcie pracy na stanowisku wychowawcy anglojęzycznego w jednym z warszawskich przedszkoli zmieniło jej spojrzenie na nauczanie języka angielskiego dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 uczy języka angielskiego w klasie 0a, w klasach pierwszych oraz drugich.

Katarzyna Szuflet, zajęcia dodatkowe

Nauczyciel nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki. Nauczyciel mianowany. Instruktor ZHP.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów klas młodszych Extra English oraz „Dzieciaki gotują”.

Magdalena Szulc, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. Magister filologii angielskiej ze specjalizacją tłumaczeń. Nauczyciel mianowany z 13 letnim stażem pracy. Do tej pory pracowała w ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Bacewicz na ul. Tyszkiewicza 42 w Warszawie. W roku szkolnym 2020/2021 angielskiego uczy w klasach 5a, 5b, 5c, 7a i 7b.

Justyna Szydłowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2011 roku. Licencjat matematyki. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy matematyki w klasach: 4ab, 7bc, prowadzi również zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie klasy 4 i 7.

Piotr Ścieżka, geografia

Magister geografii, studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz Wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej pracuje od 1997 roku, w gimnazjum od 2007 roku. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2020-21 uczył geografii i WOS u w klasach1 a i 2 abc SLO oraz WOS u w klasach 8 a i b

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN W roku szkolnym 2020-2021 nauczyciel fizyki w kl. 7. i 8. SP oraz 1. i 2. SLO

Dominika Tchórz-Białek, psycholog

Psycholog zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W Zespole Szkół STO pracuje od 2017 roku

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 4a, 4b, 6a,6b, 7a, 7b i 1, 2 liceum.

Bożena Walczak, wychowawca klas starszych

Nauczyciel języka polskiego. W szkole podstawowej nr 24 STO pracuje od 2017 roku. Magister polonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN „Nowe gimnazjum” oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas „Lider oświaty”.
W roku szkolnym 2020/21 wychowawca klas 6.

Magdalena Wasilewska, język angielski

Magdalena Wasilewska –  magister filologii angielskiej. Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Języków obcych w Warszawie oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS. Pracę w ZS STO 24 rozpoczęła w 2018 roku. W roku szkolnym 2020/2021 jest nauczycielem języka angielskiego w klasach 4a, 7a, 7b, 8a, 8b.

Katarzyna Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1999 roku. Magister nauk o rodzinie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe.  Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy 0-3.

Kornelia Władzińska, plastyka, technika

Nauczyciel plastyki i techniki. Magister Filologii Klasycznej UW (specjalizacja medialna) oraz Filologii Polskiej UW (specjalizacja archiwistyczno – edytorska). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW oraz nauczania przedmiotów plastyka, technika, muzyka, a także Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych w Warszawie, gdzie obroniła dyplom ze scenografii i charakteryzacji.
Wcześniej związana z branżą medialną od czterech lat pracuje w zawodzie nauczyciela.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy plastyki i techniki w klasach 4-8 oraz prowadzi zajęcia dodatkowe m.in. z akwareli.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Filip Wojewoda – absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki,
instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy: 4ab, 5abc, 6ab.

Ewelina Wójtowicz, język angielski

Od 2008 roku nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 24 STO. Nauczyciel mianowany. Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych: Tłumaczy Przysięgłych (język angielski) –  Collegium Civitas; Dydaktyka języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Warszawski; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Beneficjentka kursu dla nauczycieli w ramach programu Comenius „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” w Irlandii. Dodatkowo ukończyła podstawowy kurs polskiego języka migowego.
W roku szkolnym 2020/2021 na urlopie.

Dagmara Zahuta, świetlica

Wychowawczyni świetlicy. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2008 roku. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2020/2021 pełni funkcję wychowawcy świetlicy.

Sylwia Żebrowska, chemia

Magister Chemii Kryminalistycznej i Sądowej, a także uczestniczka kursu pedagogicznego na Uniwersytecie w Białymstoku.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy chemii w klasach 7abc.