• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Plan nauczania

 • Opłaty za naukę

  Czesne:

  w klasach 1-8 – 2090 zł

  Płatne od września do czerwca, z góry, do dnia 8-go danego miesiąca.

  Drugie i kolejne dzieci: -150 zł

  Przypominamy, że na drugie i kolejne dzieci przysługuje zniżka 150 zł. Pierwszym dzieckiem jest dziecko młodsze.

  Wpisowe: 2400 zł

  Płatne jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach, przy zapisie dziecka. Jeżeli dziecko przychodzi do klasy wyższej należy odjąć 300,- PLN za każdą ukończoną klasę.

  Uwaga! Wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty.

  Opłata rekrutacyjna: 300 zł
  Jednorazowa, płatna przy zapisie dziecka na listę kandydatów. Wysokość jednakowa dla klas 1-8.

  Obiady w klasach 1-8: 17 zł./dzień
  Opłata za pojedyncze drugie danie, koszt zup jest wliczony w czesne. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie kwartalnym.

  Basen: 240 zł.
  Opłata za semestr; basen dla uczniów klas 3. jest bezpłatny. Zapisy na basen wraz z opłatą odbywają się w rytmie semestralnym.

  Konto bankowe dla wszelkich wpłat:

  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Struktura zespołu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół STO na Bemowie: 

   

  Ewa Pytlak – koordynator ds. merytorycznych 

  ewa.pytlak@stonabemowie.edu.pl 

   

  Dorota Polańska – Fryś – koordynator zespołu, psycholog 

  dyżur dla rodziców środy g.15-17, piątki g. 8.15-9.00 

  dorota.polanska-frys@stonabemowie.edu.pl

   

  Anna Barańska – Sadoch – psycholog, opiekująca się klasami 1-3 SP oraz nauczyciel współorganizujący w klasie 1 SP 

  dyżur dla rodziców wtorek g. 15.00-17.00 

  anna.baranska-sadoch@stonabemowie.edu.pl 

   

  Agnieszka Bartoszuk – psycholog, opiekująca się klasami 4-6 SP oraz nauczyciel współorganizujący w klasie 7 SP 

  dyżur dla rodziców wtorek g. 8.15-9.00, środa g. 16.00-16.45 

  agnieszka.bartoszuk@stonabemowie.edu.pl 

   

  Dominika Tchórz – Białek – urlop 

   

  Marta Mizera – psycholog, opiekująca się klasami 7-8 SP i LO  

  dyżur dla rodziców wtorek g.8.15-9.00 

  marta.mizera@stonabemowie.edu.pl 

   

  Barbara Liber nauczyciel współorganizujący w klasie 1 SP  

  barbara.liber@stonabemowie.edu.pl 

   

  Magdalena Stefańczyk  nauczyciel współorganizujący w klasie 1 

  magdalena.stefanczyk@stonabemowie.edu.pl 

   

  Joanna Pietrzkowska – urlop 

   

  Aleksandra Piotrowska – nauczyciel współorganizujący w klasie 3 SP 

  aleksandra.piotrowska@stonabemowie.edu.pl 

   

  Janina Sawicka – nauczyciel współorganizujący w klasach 4 SP  

  janina.sawicka@stonabemowie.edu.pl 

   

  Katarzyna Szczecińska nauczyciel współorganizujący w klasach 5 SP  

  katarzyna.szczecinska@stonabemowie.edu.pl 

   

  Katarzyna Suwara – nauczyciel współorganizujący w klasach 5 oraz wychowawca popołudniowy w klasach 4-6 SP 

  katarzyna.suwara@stonabemowie.edu.pl 

   

  Aleksandra Maszowiec – nauczyciel współorganizujący w klasach 4-5 SP 

  aleksandra.maszowiec@stonabemowie.edu.pl 

   

   

  Zespół nauczycieli terapeutów:  

   

  Aleksandra Skroban 

  aleksandra.skroban@stonabemowie.edu.pl 

  Joanna Nadolska 

  joanna.nadolska@stonabemowie.edu.pl 

  Anna Jachna 

  anna.jachna@stonabemowie.edu.pl 

  Agnieszka Kownacka – Gaweł 

  agnieszka.kownacka-gawel@stonabemowie.edu.pl 

   

   

  Zespół logopedów:  

   

  Agnieszka Jakubisiak 

  agnieszka.jakubisiak@stonabemowie.edu.pl 

  Elżbieta Borsuk – Sorota 

  elzbieta.borsuk-sorota@stonabemowie.edu.pl 

   

   

 • Biblioteka

  Bibliotekarz
  Marzena Raczko

  Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2022/2023 główny szkolny bibliotekarz, a także nauczyciel języka polskiego.

  Bibliotekarz
  Krzysztof Goleń

  Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
  Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

  Koordynator w Centrum Sterowania Wszechświatem
  Katarzyna Czechowicz

  W szkole zatrudniona jest od 2019 roku. Współpracuje z klasami 7-8 i liceum, wspiera zespół pedagogiczny w codziennych obowiązkach oraz jest siłą wsparcia dla działania biblioteki.

  Fotografka / Asystentka do spraw logistycznych
  Elżbieta Wąsowska

  Ilustruje życie naszej społeczności robiąc zdjęcia na imprezach Zespołu Szkół oraz jest siłą wsparcia dla grona pedagogicznego i biblioteki w najróżniejszych zadaniach.

   

  Godziny otwarcia biblioteki:
  Poniedziałek: 9:00-15:00
  Wtorek: 9:00-15:00
  Środa: 9:00-15:00
  Czwartek: 9:00-15:00
  Piątek: dzień pracy wewnętrznej

 • Kalendarium historyczne

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-8 oraz licealiści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania.
  Aktualna lista stypendystów naukowych jest wywieszona przed sekretariatem.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.
  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

  Regulamin Funduszu Stypendialnego – 2018

   

 • Pielęgniarka

  Gabinet pielegniarek działa w godzinach:

  Poniedziałek: 9:00 – 15:00
  Wtorek: 9:00 – 15:00
  Czwartek: 9:00 – 15:00
  Piątek: 9:00 – 15:00
 • Galeria