• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Plan nauczania

 • Opłaty za naukę

  Czesne:

  w klasach 1-8 – 1840 zł

  Płatne od września do czerwca, z góry, do dnia 8-go danego miesiąca.

  Drugie i kolejne dzieci: -100 zł

  Przypominamy, że na drugie i kolejne dzieci przysługuje zniżka 100 zł. Pierwszym dzieckiem jest dziecko młodsze.

  Wpisowe: 2400 zł

  Płatne jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach, przy zapisie dziecka. Jeżeli dziecko przychodzi do klasy wyższej należy odjąć 300,- PLN za każdą ukończoną klasę.

  Uwaga! Wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty.

  Opłata rekrutacyjna: 180 zł
  Jednorazowa, płatna przy zapisie dziecka na listę kandydatów. Wysokość jednakowa dla klas 1-8.

  Obiady w klasach 1-8: 336 zł
  Opłata za pojedyncze drugie danie, koszt zup jest wliczony w czesne. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie kwartalnym.

  Basen: 8 zł
  Opłata za pojedyncze zajęcie, basen dla uczniów klas 2 i 3 jest bezpłatny. Zapisy na basen wraz z opłatą odbywają się w rytmie semestralnym.

  Konto bankowe dla wszelkich wpłat:

  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Anna Barańska-Sadoch
  Psycholog. Na urlopie macierzyńskim.

  Agnieszka Bartoszuk
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas „0” i 1 szkoły podstawowej i ich rodziców, prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS),jest nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 15:00 – 16:00

  Anna Jachna
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.

  Agnieszka Jakubisiak
  Logopeda.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 13:15 – 14:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Joanna Nadolska
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 14:15 – 15:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Joanna Piechna-Chrzanowska
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.

  Joanna Pietrzkowska
  Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapeuta treningu umiejętności społecznych (TUS). Szkolny koordynator do spraw SPE.
  Dyżur dla rodziców:
  Piątek: 16:00 – 17:00
  w aplikacji microsoft Teams.

  Aleksandra Piotrowska
  Nauczyciel wspomagający niektóre dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 16:00 – 17:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Dorota Polańska Fryś
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, wykonuje również badania psychologiczne.
  Dyżur zdalny dla rodziców i dzieci na:
  Wtorek: 9:00 – 10:00
  Środa: 14:00 – 16:00
  w aplikacji microsoft Teams.

  Ewa Pytlak
  Koordynator zespołu ds. merytorycznych, nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.

  Janina Sawicka

  Dominika Tchórz-Białek
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 7-8 i liceum oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych.
  Dyżur dla rodziców:
  Poniedziałek: 16:00 – 17.00

  w aplikacji microsoft Teams.

 • Biblioteka

  Bibliotekarz
  Marzena Raczko
  Bibliotekarz
  Krzysztof Goleń

  Godziny Otwarcia Biblioteki w czasie zdalnym:
  Poniedziałek: 9:00-15:00
  Wtorek: 9:00-15:00
  Środa: 9:00-15:00
  Czwartek: 9:00-15:00
  Piątek: 9:00-15:00

 • Kalendarium historyczne

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-8 oraz licealiści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania.
  Aktualna lista stypendystów naukowych jest wywieszona przed sekretariatem.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.
  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

  Regulamin Funduszu Stypendialnego – 2018

   

 • Pielęgniarka

  Pielęgniarka:
  Elżbieta Jawłowska

  Poniedziałek: 7:30.00-12.00
  Wtorek: 7:30.00-12.00
  Czwartek: 7:30.00-12.00
  Piątek: 7:30.00-12.00
 • Galeria