Konkurs matematyczny

Rusz głową IV tura 2017/2018

Zadanie 1

Na rysunku przedstawiono kwadrat magiczny – sumy liczb w wierszach, kolumnach i obu przekątnych są takie same. Jak zmienić w nim położenie czterech liczb tak, aby każda z tych sum miała inną wartość?

2 9 4
7 5 3
6 1 8

 

Zadanie 2

Zastąp litery siedmioma różnymi cyframi od 0 do 6, tak aby zachodziła podana równość. Znajdź wszystkie rozwiązania. Ta sama litera odpowiada tej samej cyfrze.

DWA + DWA = TRZY

Zadanie 3

Na 5 talerzach rozłożono 100 pierniczków, w następujący sposób. Na pierwszym i drugim talerzu znalazły się łącznie 52 pierniczki. Na drugim i trzecim  43, na trzecim i czwartym 34, a na czwartym i piątym 30. Ile pierniczków było na każdym talerzu?

 

Zadanie 4

Załóżmy, że gwiazda jest warta 2 koła, a koło jest warte 2 kwadraty oblicz, który zbiór ma największą wartość.

Zbiór nr 1: dwie gwiazdy; koło i trzy kwadraty;

Zbiór nr 2: pięć kół, jeden kwadrat;

Zbiór nr 3: cztery kwadraty, dwie gwiazdy;

Zbiór nr 4: pięć kwadratów, jedna gwiazda.

Zadanie 5

Ile lat ma teraz Ela, jeśli osiem lat temu miała ich trzy razy mniej? Odpowiedź uzasadnij.

 

Zadanie 6

Wychowawca klasy na pytanie o liczbę uczniów w klasie odpowiedział ”Połowa moich uczniów lubi uczyć się matematyki, czwarta część języka polskiego, siódma część przyrody, a resztę stanowią trzej miłośnicy jazdy na rowerze. ” Ilu uczniów uczęszcza do tej klasy?

 

Regulamin konkursu Wyślij odpowiedź