Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ I tura roku szkolnego 2020/2021

Zadanie 1.

W puste kratki tabelki wpisz takie liczby naturalne, aby iloczyny trzech liczb w każdym wierszu i w każdej kolumnie były równe. Ile rozwiązań ma to zadanie?

Zadanie 2.

Podaj najmniejszą liczbę 10-cyfrową zapisaną rożnymi cyframi, która dzieli się przez 36.

Zadanie 3.

Każdy bok pewnego kwadratu zmniejszona o 50 %. O ile procent zmniejszyło się pole tego kwadratu?
Zadanie 4.

Pan Ksawery ma dwa lonty. Są one różnej długości, różnej grubości i są nierównomiernie skręcone. Wiadomo, że każdy z tych lontów spala się w ciągu jednej godziny. Zapalanie i gaszenie każdego z nich odbywa się błyskawicznie. W jaki sposób za pomocą tych lontów pan Ksawery może odmierzyć 45 minut? Uwaga: to, że lonty są nierównomiernie skręcone, oznaczą, że równe kawałki lontu nie muszą się spalać w tym samych czasie.

Zadanie 5.

Takim samym literom odpowiadają takie same cyfry, a różnym literom – różne cyfry. Rozszyfruj mnożenie.

Zadanie 6.

Pole niebieskiego prostokąta jest równe 1. Każdy bok tego prostokąta przedłużono o odcinek równy temu bokowi (jak na rysunku) i otrzymano punkty P, Q, R, S. Oblicz pole czworokąta PQRS.

Pamiętaj!

Rozwiązaniem zadania nie jest tylko podanie odpowiedzi, lecz również obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie.

 

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź