Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ IV tura roku szkolnego 2019/2020

Termin przesyłania rozwiązań zadań – 26.05.2020

Zadanie 1.

Działka ma kształt litery T. Na działce rosną cztery drzewa. Podziel tę działkę na cztery równe części tego samego kształtu tak, aby w każdej części rosło jedno drzewo.

Zadanie 2.

Wypełnij puste pola w taki sposób, żeby wyniki działań się zgadzały. Wykonuj działania w kolejności od lewej do prawej lub od góry do dołu.

Zadanie 3.

Obok statku, którym mają płynąć Liczyrzepowie, cumuje w porcie wielki kontenerowiec. Na pokładzie ma 30 kontenerów. W każdym jest 740kg daktyli. W porcie powinny one zostać przeładowane do samochodów, które jednorazowo mogą zabrać 50 kg, 150 kg i 400kg ładunku.

Jaka jest najmniejsza liczba samochodów, którymi można przewieźć tę ilość daktyli?

Zadanie 4.

W skrzyni znajdują się złote monety. Jest ich mniej niż 100. Jeśli będziesz wyjmować po 3 monety, w skrzyni zostanie 1. Jeśli będziesz wyjmować po 4 monety, zostaną 2. Jeśli będziesz wyjmować po 5 monet, zostaną 3. Jeśli będziesz wyjmować po 6, zostaną 4.

Ile złotych monet jest w skrzyni?

Zadanie 5.

Przypuśćmy, że w Wiśle pływa złota rybka, która spełnia trzy życzenia. Załóżmy, że Jankowi udałoby się ją złowić i jako trzecie życzenie wypowiadałby za każdym razem: „życzę sobie jeszcze trzech życzeń”. Ile życzeń musiałaby spełnić rybka, zanim Janek wypowiedziałby po raz piąty życzenie „życzę sobie jeszcze trzech życzeń”? Zapisz uzasadnienie i odpowiedź.

Zadanie 6.

Na strzelnicy w wesołym miasteczku obowiązuje następująca zasada: za strzał trzeba zapłacić, jednak trafienie w tarczę daję premię, w postaci dwóch strzałów bezpłatnych. Tomek oddał w sumie 17 strzałów, chociaż zapłacił tylko za 5. Wykorzystał przy tym wszystkie możliwości.

Ile razy trafił w tarczę?

Pamiętaj!

Rozwiązaniem zadania nie jest tylko podanie odpowiedzi, lecz również obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie.

 

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź