Konkurs matematyczny

Rusz głową III tura 2018/2019

Zadanie 1.

Poniższą tablicę uzupełnij liczbami tak, aby suma liczb w każdych trzech kolejnych polach była równa -10. Jaką liczbę wpisano w zielone pole?

-3 6

 

Zadanie 2.

Trzycyfrowa liczba XYZ ma tę własność, że wszystkie cyfry, z których jest zbudowana, są różnymi liczbami pierwszymi, a ponadto liczba XYZ jest podzielna przez każdą z nich. Jaka to liczba?

 

Zadanie 3.

Jeśli od liczby, o której pomyślałam, odejmiesz 5, wynik pomnożysz przez 2, a następnie od otrzymanej liczby odejmiesz 4, to otrzymasz wynik 12. Jaka jest cyfra jedności liczby, o której pomyślałam?

 

Zadanie 4.

Lipiec pewnego roku miał 4 poniedziałki i 4 piątki. Jakim dniem tygodnia był 1 dzień lipca?

 

Zadanie 5.

Największy kwadrat ma pole 16 cm2, a pole najmniejszego kwadratu jest równe 4 cm2. Ile wynosi pole średniego co do wielkości kwadratu?

Zadanie 6.

Kostka do gry leży na podzielonej na kwadraciki płaszczyźnie tak, jak przedstawiono na rysunku. Suma oczek na przeciwległych ścianach wynosi 7. Kostkę tę przewracamy na kolejne pola, tak jak wskazują strzałki, obracając ją za każdym razem względem odpowiedniej krawędzi. Jaka będzie liczba oczek na górnej ścianie kostki, gdy znajdzie się ona w kwadraciku oznaczonym przez gwiazdkę  ?

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO Wyślij odpowiedź