Konkurs matematyczny

Rusz głową IV tura – 2016/2017

Zadanie 1.

W pewnym miesiącu trzy niedziele wypadały w dni parzyste. Jaki dzień tygodnia wypada dwudziestego tego miesiąca? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2.

Napełnienie zbiornika za pomocą pierwszego kranu trwa 2 dni, za pomocą drugiego kranu – 3 dni, za pomocą trzeciego kranu – 4 dni, za pomocą czwartego – 6 godzin. Jak długo będzie trwało napełnianie zbiornika, gdy odkręcone zostaną wszystkie cztery krany jednocześnie? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 3.

Wyznacz sumę wszystkich liczb czterocyfrowych, które można zapisać za pomocą cyfr 1, 2, 4, 5 bez powtarzania cyfr. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 4.

Książka i zeszyt kosztują 80 złotych. Książka jest o 70 złotych droższa od zeszytu. Ile kosztuje dziesięć zeszytów? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5.

Liczba setek pewnej liczby jest podwojeniem cyfry jej jedności, która jest potrojeniem cyfry jej dziesiątek. Cyfrą dziesiątek jest 3. Jaka to liczba? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 6.

Pewnego dnia czterech chłopców przyniosło do szkoły swoje zwierzątka, aby opowiedzieć o nich swoim kolegom z klasy. Na podstawie podanych niżej informacji powiedz, kto jakie zwierzątko przyniósł, z jakiej był klasy i jak nazywał się jego pupil. Odpowiedź uzasadnij.

Krzyś z Id przyniósł do szkoły gryzonia.

Tymek, który nie jest uczniem klasy Ib nie hoduje żółwia.

Zwierzak chłopca z Ia zowie się Roksi.

Marcel nazwał swojego pupila Lusia.

Świnka morska wabi się Pusia.

Jaś ma jaszczurkę.

Myszka jest zwierzątkiem ucznia  klasy Ic.

Regulamin konkursu Wyślij odpowiedź