Konkurs matematyczny

Rusz głową I tura 2018/2019

Zadanie 1

W poniższym kwadracie magicznym uzupełnij puste pola brakującymi liczbami naturalnymi tak, aby iloczyn liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i po przekątnych równy był 216.

    9  
36    
    18

Zadanie 2

Zapisz liczbę 100 używając nawiasów i znaków działań, ale wykorzystując jedynie:

  1. pięć jedynek,
  2. sześć jedynek,
  3. cztery dziewiątki.

Zadanie 3

Średni wzrost pięciu sportowców: Adama, Bernarda, Czesława, Damiana i Eugeniusza jest równy 180 cm. Bernard ma 190 cm wysokości, a Czesław jest od niego o 30 cm niższy. Średni wzrost Bernarda, Czesława i Eugeniusza wynosi 175 cm. Adam jest o 5 cm wyższy od Damiana. Oblicz, ile cm wzrostu mają wymienieni sportowcy.

Zadanie 4

Agnieszka, Dorota, Kasia i Ewa mają razem 1570 znaczków. Gdyby Agnieszka dokupiła 30 znaczków, Kasia podarowała Dorocie 10,  Ewie 20 znaczków, to każda z dziewcząt będzie miała po tyle samo znaczków. Ile znaczków ma każda z dziewczynek?

Zadanie 5

Jeden ze składników zwiększono o 2468, drugi zmniejszono o 5432. Co trzeba zrobić z trzecim składnikiem, aby suma zwiększyła się o 8520?

Zadanie 6

Kwadrat ABCD podzielono na trzy części odcinkiem EF (E – środek boku AD, F – środek boku DC) i odcinkiem BG (G – środek odcinka EF). Jedna z części – czworokąt – ma pole równe 28 cm2. Oblicz pole kwadratu.

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO Wyślij odpowiedź