Konkurs matematyczny

RUSZ GŁOWĄ I tura roku szkolnego 2021/2022

Zadanie 1.

Kwadrat magiczny to taki kwadrat, w którym sumy liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie, a nawet po przekątnej są równe.
Uzupełnij kwadrat liczbami tak, aby powstał kwadrat magiczny.

Zadanie 2.

Jeśli do pudełka z pewną liczbą konfetti dołożyłabym jeszcze połowę tej liczby i 25 000, to miałabym 55 000 konfetti. Ile konfetti mam teraz w pudełku?

Zadanie 3.

Na spotkaniu klasowym było 20 osób. Zorganizowano grę, w której Asia rozegrała partię z siedmioma kolegami, Jola z ośmioma kolegami, Krysia z dziewięcioma kolegami itd., aż do Uli, która grała z wszystkimi kolegami. Ile dziewcząt, i ilu chłopców było na spotkaniu?

Zadanie 4.

Przyjrzyj się rysunkowi i odpowiedz, jaką wartość ma chmurka, serce i błyskawica? Zapisz rozwiązanie.

Zadanie 5.

Dawniej w Polsce do mierzenia długości drogi i obwodu pola stosowano tzw. krok geometryczny, sznur mierniczy i zagon. Długość sznura mierniczego była 20 razy większa od długości kroku geometrycznego, który miał 2 m 23 cm. Zagon był równy długości 3 sznurów mierniczych. Oblicz, ile zagonów obwodu miało pole o wymiarach 50 m x 30 m.

Zadanie 6.

Prostokąt podzielono na dziewięć mniejszych prostokątów. Obwody trzech spośród nich podano na rysunku. Oblicz obwód dużego prostokąta.

Pamiętaj!
Rozwiązaniem zadania są obliczenia, opis, tok rozumowania, uzasadnienie, a nie tylko podanie odpowiedzi. (regulamin konkursu – pkt 5)

 

regulamin Rusz głowa

Wyślij odpowiedź