Ogłoszenia Rady
Szeryfów

 • Dyskoteka

  Dnia 26 października 2017 od godziny 17.30 do godziny 20.00 odbędzie się dyskoteka dla klas 4-6.

  Przynosimy o przyniesienie przekąski lub czegoś do picia.

  Zapraszamy samorząd wraz z DJ.

 • 6 czerwca dzień dziecka w naszej szkole

  6 czerwca 2017 r z okazji dnia dziecka odbędzie się coroczna gra. Przebiegać będzie ona pod hasłem „Amazing Europe”.

 • Pieniądze przekazane na WOŚP

  Informuję, że na podstawie uchwały Rady Szeryfów nr 10/2016/2017 kwota zebrana podczas imprezy szkolnej (214 złotych) została wrzucona do puszki wolontariuszki – Zuzy Lejwody-Boruckiej.

 • Wyniki badania ankietowego

  Na prośbę Pana Dyrektora przeprowadziliśmy badanie ankietowe uczniów klas czwartych.

  W anonimowej ankiecie znalazło się 7 pytań. Na każde z nich uczniowie mogli odpowiedzieć w skali od 1 („NIE”) do 5 („TAK”).

  Uzyskaliśmy następujące wyniki:

  Lubię chodzić do szkoły 3,77
  Czuję się związana(y) z moją szkołą 4,16
  Jestem dumna(y), że chodzę do tej szkoły 4,13
  W szkole czuję się bezpiecznie 4,19
  Nauczyciele traktują mnie sprawiedliwie 4,16
  Dużo dowiaduję się w szkole 4,16
  Lubię spotykać się w szkole z koleżankami i kolegami 4,68

  Wszystkim czwartoklasistom dziękujemy za udział w ankiecie.

  (7.02.2017)

   

 • Poszukiwany, poszukiwana…!

  Poszukujemy uczennicy lub ucznia, gotowych podjąć się prowadzenia elektronicznej tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszenia przyjmuje Michał Sadrzak.

   

 • Wyniki akcji ŻARÓWKA za styczeń

  W styczniu straciliśmy tylko 12 „żaróweczek”, co oznacza, że do dyspozycji Rady Szeryfów przybyło 211 złotych 20 groszy. Dziękujemy wszystkim klasom, choć najmniej 5b (aż 4 skreślenia!).

 • Skład

  Przewodniczący Rady Szeryfów
  Stanisław Zapała
  Zastępca przewodniczącego. Skarbnik
  Zofia Skrzypek
  Skarbnik
  Franciszek Badziak