Zasady

W każdym roku Szkoła przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w Szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile Rodzice złożą podanie w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.

W roku szkolnym 2021/2022 przewiduje się utworzenie jednej nowej klasy pierwszej dla dzieci z rocznika 2014.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO.

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klasy 1 (dzieci z rocznika 2014):

22.10.2020 r., godz. 18.00 – zebranie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka z rocznika 2014 do klasy pierwszej SP nr 24 STO w roku szkolnym 2021/22.

29.10.2020 r., godz. 18.00 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl. Podania przesłane przed tym terminem (z wyjątkiem rodzeństw uczniów Szkoły)  nie będą rozpatrywane. Ustalenie listy kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.

5.11.2020 r. godz. 18.00 – zebranie rekrutacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 4 osób z listy rezerwowej.

Listopad-styczeń – indywidualne spotkania rekrutacyjne dla dzieci (zapisy telefonicznie po 5. listopada).

6.02.2021 r. (sobota) – warsztaty dla rodziców, spotkania grupowe dla kandydatów.

do 28.02.2021 r. – ogłoszenie decyzji dot. przyjęcia dziecka do szkoły.

15.03.2021 r. – termin wpłaty wpisowego.

czerwiec 2021 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły.

Spotkanie dla dzieci podczas Święta Szkoły (o ile będzie możliwe przeprowadzenie): 12.06.2021 r. (sobota).

 

Rekrutacja do liceum:

Rozpoczęcie – styczeń 2021. Szczegóły będą ogłaszane w zakładce „Rekrutacja” na stronie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO.

Podanie