Zasady

W każdym roku Szkoła przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w Szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile Rodzice złożą podanie w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.

W roku szkolnym 2020/2021 przewiduje się utworzenie nowych klas: „0” i 1 SP.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO.

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do „zerówki” (dzieci z rocznika 2014):

29.10.2019 r., godz. 18.00 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. Podania przesłane przed tym terminem (z wyjątkiem rodzeństw uczniów Szkoły)  nie będą rozpatrywane. Ustalenie listy kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.

12.11.2019 r. godz. 18.30 – zebranie rekrutacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 4 osób z listy rezerwowej.

listopad-grudzień – spotkania rekrutacyjne dla dzieci, w małych grupach (zapisy podczas zebrania lub telefonicznie w terminie późniejszym).

1.02.2020 r. (sobota) – warsztaty dla rodziców, spotkania grupowe dla kandydatów.

do 7.02.2020 r. – ogłoszenie decyzji dot. przyjęcia dziecka do szkoły.

6.03.2020 r. – termin wpłaty wpisowego.

2.06.2020 r., godz. 17.00 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły.

Spotkanie dla dzieci podczas Święta Szkoły: 6.06.2020 r. (sobota).

 

Rekrutacja do klasy 1 (dzieci z rocznika 2013):

29.10.2019 r., godz. 18.00 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. Podania przesłane przed tym terminem (z wyjątkiem rodzeństw uczniów Szkoły)  nie będą rozpatrywane. Ustalenie listy kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.

12.11.2019 r. godz. 18.30 – zebranie rekrutacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 4 osób z listy rezerwowej.

Listopad-grudzień – spotkania rekrutacyjne dla dzieci, w małych grupach (zapisy podczas zebrania lub telefonicznie w terminie późniejszym).

1.02.2020 r. (sobota) – warsztaty dla rodziców, spotkania grupowe dla kandydatów.

do 7.02.2020 r. – ogłoszenie decyzji dot. przyjęcia dziecka do szkoły.

6.03.2020 r. – termin wpłaty wpisowego.

2.06.2020 r., godz. 17.00 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły.

Spotkanie dla dzieci podczas Święta Szkoły: 6.06.2020 r. (sobota).

 

Rekrutacja do liceum:

Rozpoczęcie – styczeń 2020. Szczegóły będą ogłaszane w zakładce Rekrutacja na stronie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO.

Podanie