Zasady

W każdym roku Szkoła przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w Szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile Rodzice złożą podanie w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.

W roku szkolnym 2019/2020 przewiduje się utworzenie nowych klas: „0”, 1 SP oraz 4 SP.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO.

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów, dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do „zerówki” (dzieci z rocznika 2013):

26.11.2018 r., godz. 18.00 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. Podania przesłane przed tym terminem (z wyjątkiem rodzeństw uczniów Szkoły)  nie będą rozpatrywane. Ustalenie listy kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.

5.12.2018 r. godz. 17.00 – zebranie rekrutacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 4 osób z listy rezerwowej.

Grudzień-styczeń – spotkania rekrutacyjne dla dzieci, w małych grupach (zapisy podczas zebrania lub telefonicznie w terminie późniejszym).

16.02.2019 r. (sobota) – warsztaty dla rodziców, spotkania grupowe dla kandydatów.

do 22.02.2019 r. – ogłoszenie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły.

15.03.2019 r. – termin wpłaty wpisowego.

4.06.2019 r., godz. 17.00 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły

Spotkanie dla dzieci podczas Święta Szkoły: 8.06.2019 r., godz. 11.00.

Rekrutacja do klasy 1 (dzieci z rocznika 2012):

5.11.2018 r., godz. 18.00 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. Podania przesłane przed tym terminem (z wyjątkiem rodzeństw uczniów Szkoły)  nie będą rozpatrywane. Ustalenie listy kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.

7.11.2018 r. – przekazanie informacji zwrotnej o numerze na liście rekrutacyjnej (na adres e-mail zapisany w podaniu).

20.11.2018 r. godz. 17.00 – zebranie rekrutacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 4 osób z listy rezerwowej.

Grudzień-styczeń – spotkania rekrutacyjne dla dzieci, w małych grupach (zapisy podczas zebrania lub telefonicznie w terminie późniejszym).

16.02.2019 r. (sobota) – warsztaty dla rodziców, spotkania grupowe dla kandydatów.

do 22.02.2019 r. – ogłoszenie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły.

15.03.2019 r. – termin wpłaty wpisowego.

4.06.2019 r., godz. 17.00 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły

Spotkanie dla dzieci podczas Święta Szkoły: 8.06.2019 r., godz. 11.00.

Rekrutacja do klasy 4:

Rozmowy kwalifikacyjne – na bieżąco, w miarę zapisów osób chętnych.

6.03.2019 r., godz. 17.00 – zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców dzieci już zakwalifikowanych do szkoły

8.06.2019 r., godz. 10.00-14.00 – Święto Szkoły, w ramach tej imprezy spotkanie uczniów nowej klasy o godzinie 10.30.

Rekrutacja do liceum:

Rozpoczęcie – styczeń 2019. Szczegóły będą ogłaszane w zakładce Rekrutacja na stronie Społecznego Gimnazjum nr 99 STO.

Podanie