• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Plan nauczania

 • Opłaty za naukę

  Czesne: 1520 zł 

  Płatne od września do czerwca, z góry, do dnia 8-go danego miesiąca. W klasach 6-latków obowiązuje ryczałtowa dopłata 240,- zł./miesiąc za 3 posiłki.

  Drugie i kolejne dzieci: 1420 zł

  Obowiązuje w przypadku, gdy więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców uczy się aktualnie w szkole.

  Wpisowe: 2500 zł

  Płatne jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach, przy zapisie dziecka. Podana kwota dotyczy „zerówki”, 2400 do klasy pierwszej; jeżeli dziecko przychodzi do klasy wyższej należy odjąć 300,- PLN za każdą ukończoną klasę.

  Uwaga! Wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty.

  Opłata rekrutacyjna: 150 zł
  Jednorazowa, płatna przy zapisie dziecka na listę kandydatów. Wysokość jednakowa dla klas 0-6.

  Obiady w klasach 1-6: 11 zł
  Opłata za pojedyncze drugie danie, koszt zup jest wliczony w czesne. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie kwartalnym.

  Basen: 7 zł
  Opłata za pojedyncze zajęcie, basen dla uczniów klas 2. jest bezpłatny. Zapisy na basen wraz z opłatą odbywają się w rytmie semestralnym.

  Konto bankowe dla wszelkich wpłat:

  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Dorota Polańska Fryś
  Terminy przyjęć wkrótce.

  Agnieszka Bartoszuk
  Terminy przyjęć wkrótce.

  Dominika Białek
  Terminy przyjęć wkrótce.

  Anna Barańska-Sadoch
  Terminy przyjęć wkrótce.

   

 • Biblioteka

  Bibliotekarz:
  Marzena Raczko
  Bibliotekarz
  Krzysztof Goleń
  Bibliotekarz
  Katarzyna Czechowicz

  Godziny Otwarcia Biblioteki:
  Poniedziałek: 12:00-15:00
  Wtorek: 12:00-15:00
  Środa: 12:00-15:00
  Czwartek: 12:00-15:00

 • Kalendarium historyczne

 • Ważne dokumenty

 • Harmonogram dnia

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-8 oraz gimnazjaliści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania.
  Aktualna lista stypendystów naukowych jest wywieszona przed sekretariatem.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.
  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

  Regulamin Funduszu Stypendialnego – 2018

   

 • Pielęgniarka

  nauczycielka-zaslepka-bluePielęgniarka:
  Elżbieta Jawłowska

  Poniedziałek: 9.00-14.00
  Wtorek: 9.00-14.00
  Czwartek: 9.00-14.00
  Piątek: 9.00-14.00
 • Galeria