• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Plan nauczania

 • Opłaty za naukę

  Czesne: 1590 zł 

  Płatne od września do czerwca, z góry, do dnia 8-go danego miesiąca. W klasach 6-latków obowiązuje ryczałtowa dopłata 250,- zł./miesiąc za 3 posiłki.

  Drugie i kolejne dzieci: 1490 zł

  Obowiązuje w przypadku, gdy więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców uczy się aktualnie w szkole.

  Wpisowe: 2500 zł

  Płatne jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach, przy zapisie dziecka. Podana kwota dotyczy „zerówki”, 2400 do klasy pierwszej; jeżeli dziecko przychodzi do klasy wyższej należy odjąć 300,- PLN za każdą ukończoną klasę.

  Uwaga! Wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty.

  Opłata rekrutacyjna: 180 zł
  Jednorazowa, płatna przy zapisie dziecka na listę kandydatów. Wysokość jednakowa dla klas 0-6.

  Obiady w klasach 1-6: 12,50 zł
  Opłata za pojedyncze drugie danie, koszt zup jest wliczony w czesne. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie kwartalnym.

  Basen: 7 zł
  Opłata za pojedyncze zajęcie, basen dla uczniów klas 2. jest bezpłatny. Zapisy na basen wraz z opłatą odbywają się w rytmie semestralnym.

  Konto bankowe dla wszelkich wpłat:

  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Anna Barańska-Sadoch
  Psycholog. Na urlopie macierzyńskim.

  Agnieszka Bartoszuk
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas „0” i 1 szkoły podstawowej i ich rodziców, prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS),jest nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 15:00 – 16:00

  Anna Jachna
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.

  Agnieszka Jakubisiak
  Logopeda.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 13:15 – 14:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Joanna Nadolska
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 14:15 – 15:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Joanna Piechna-Chrzanowska
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.

  Joanna Pietrzkowska
  Nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.
  Dyżur dla rodziców:
  Piątek: 16:00 – 17:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Aleksandra Piotrowska
  Nauczyciel wspomagający niektóre dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Dyżur dla rodziców:
  Środa: 16:00 – 17:00

  w aplikacji microsoft Teams.

  Dorota Polańska Fryś
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, wykonuje również badania psychologiczne.
  Dyżur zdalny dla rodziców i dzieci na:
  Wtorek: 9:00 – 10:00
  Środa: 14:00 – 16:00
  w aplikacji microsoft Teams.

  Ewa Pytlak
  Koordynator zespołu ds. merytorycznych, nauczyciel prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej.

  Janina Sawicka

  Dominika Tchórz-Białek
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 7-8 i liceum oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych.
  Dyżur dla rodziców:
  Poniedziałek: 16:00 – 17.00

  w aplikacji microsoft Teams.

 • Biblioteka

  Bibliotekarz
  Marzena Raczko
  Bibliotekarz
  Krzysztof Goleń

  Godziny Otwarcia Biblioteki w czasie zdalnym:
  Poniedziałek: 9:00-15:00
  Wtorek: 9:00-15:00
  Środa: 9:00-15:00
  Czwartek: 9:00-15:00
  Piątek: 9:00-15:00

 • Kalendarium historyczne

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-8 oraz licealiści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania.
  Aktualna lista stypendystów naukowych jest wywieszona przed sekretariatem.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.
  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

  Regulamin Funduszu Stypendialnego – 2018

   

 • Pielęgniarka

  Pielęgniarka:
  Elżbieta Jawłowska

  Poniedziałek: 7:30.00-12.00
  Wtorek: 7:30.00-12.00
  Czwartek: 7:30.00-12.00
  Piątek: 7:30.00-12.00
 • Galeria