Kronika

2021.10.28

Blok tematyczny „JA I MY” w klasie 4 c (I tura)

W roku szkolnym 2021/22 nauka czwartoklasistów odbywa się według bloków tematycznych, realizowanych podczas zajęć ze wszystkich przedmiotów.

W pierwszej turze zaliczeń (wrzesień-październik 2021) realizowaliśmy blok tematyczny pod hasłem „JA I MY”, poświęcony osobie ucznia oraz jego roli w rodzinie i społeczności, do której należy. Czwartoklasiści podejmowali przeróżne działania, mające na celu uświadomienie sobie złożoności człowieka w perspektywie biologicznej, psychologicznej oraz społecznej. Podczas godzin wychowawczych rozmawialiśmy o prawach i obowiązkach ucznia, a także o zasadach współpracy w gronie rówieśników, miejscu każdego z nas w klasie, szkole oraz rodzinie. Dowiedzieliśmy się, czym są empatia oraz altruizm, i dlaczego należy pomagać rodzicom w obowiązkach domowych. Celebrowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, zwracający uwagę na prawo jednostki do rozwoju osobistego, szacunku oraz bycia docenionym. Dzień Chłopaka oraz Dzień Dziewczyny były świetnym pretekstem do rozmów na temat szacunku wobec innych, lojalności, życzliwości, tolerancji oraz współpracy. Na języku polskim omawialiśmy utwory literackie traktujące o przyjaźni. Nauczyliśmy się także sporządzać szczegółowe opisy wyglądu postaci, co pomogło nam w pisaniu ich również po angielsku. Na lekcjach przyrody poznawaliśmy budowę ciała człowieka i poszczególne układy wewnętrzne, a na lekcjach języka angielskiego uczyliśmy się je nazywać po angielsku. Podczas lekcji historii badaliśmy dzieje naszych rodzin i tworzyliśmy drzewa genealogiczne, w ramach matematyki określając, o ile starsi od nas byli nasi przodkowie, w jakich latach żyli, o ile młodsze jest nasze rodzeństwo. Na informatyce definiowaliśmy nasze miejsce w sieci internetowej, zakładaliśmy konta e-mailowe i ustalaliśmy dostęp do innych narzędzi internetowych, z których korzystamy na co dzień. Podczas lekcji techniki poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania się, a na zajęciach z wychowania fizycznego przypominaliśmy sobie ulubione gry zespołowe oraz zasady fair play.