Kronika

2017.09.20

Goście z Ukrainy

Dnia 20 września gościliśmy w naszej Szkole trzydziestoosobową grupę nauczycieli z Ukrainy. Pedagodzy gościli w Polsce w związku z uczestnictwem w projekcje „Nowa Ukraińska Szkoła” realizowanym we współpracy z MSZ.

Celem wizyty było nie tylko zwiedzanie, ale także zapoznanie się z ciekawymi metodami i narzędziami pracy, które realizowane są w naszej placówce. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Dyrektorem, który przedstawił zasady funkcjonowania Szkoły. Następnie nauczyciele otrzymali zestawy materiałów szkoleniowych i w kilkuosobowych grupach uczestniczyli w czterech następujących po sobie trzydziestominutowych warsztatach poświęconych wybranym zagadnieniom.

Zaprezentowaliśmy im między innymi: metodę zaliczeniową (prowadząca: Joanna Piechna-Chrzanowska), dzień pracy indywidualnej (prowadząca: Magdalena Klimek), sposoby organizacji i dokumentowania pracy w klasach młodszych i starszych (prowadzący: wicedyrektorzy Ewa Pytlak oraz Piotr Piskorski), działania wspierające wychowanie w duchu odpowiedzialności i samodzielności (prowadząca: Anika Kowalewska-Chiarini).

Ważnym elementem tego spotkania było zwiedzanie Szkoły w towarzystwie uczniów, którzy tradycyjnie świetnie spisali się w roli przewodników.

Joanna Piechna-Chrzanowska i Anika Kowalewska-Chiarini