Kronika

2013.09.02

Klasy 5/Projekt I/Polska szkoła filmowa

I semestr tego roku szkolnego poświęcony jest filmowi, dlatego tura została zatytułowana „Polska szkoła filmowa”. W ramach tego projektu klasy piąte wykonały:
– na języku polskim napisaliśmy recenzję, a na historii obejrzeliśmy fragmenty polskich filmów historycznych, np. „Potopu”, „Ogniem i mieczem”. Na matematyce rozwiązywaliśmy zadania tekstowe z wykorzystaniem danych na temat filmu, a na przyrodzie chętni uczniowie w ramach pracy samodzielnej nakręcili film na temat, jak należy opiekować się zwierzętami; ogromne brawa dostał film Eli Gimzickiej z 5b o ukochanej śwince morskiej. Na języku angielskim opisaliśmy życie i twórczość polskiego reżysera Romana Polańskiego,na zajęciach informatycznych stworzyliśmy plakat o polskich reżyserach, a na plastyce – wykonaliśmy plakaty filmowe. Z kolei na muzyce uczyliśmy się rozpoznawać polską muzykę filmową: Komedy, Lorenca czy Kilara.
Dodatkowo razem z klasami czwartymi i szóstymi na imprezie piątkowej zorganizowaliśmy „Kalambury filmowe”.