Kronika

2023.05.23

Niewidzialna Wystawa klasy 6

Dzisiaj udało nam się w końcu dotrzeć na długo planowaną i oczekiwaną Niewidzialną Wystawę. Każdy z nas przez godzinę próbował radzić sobie w całkowitej ciemności. Początkową reakcją na  ciemność była obawa, że będzie nam bardzo trudno i niekomfortowo. Nie było łatwo, ale dzięki cudownemu Panu przewodnikowi- także osoby niewidomej, czuliśmy się bezpieczni i zaopiekowani. Mogliśmy zobaczyć rękoma, jak wygląda świat osób niewidzących.