Kronika

2005.06.22

POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH

Po sześciu latach przyszedł czas rozstania.Klasy szóste uhonorowały swoich nauczycieli „Szóstakami 2005” – nagrodami przyznanymi za cechy szczególne, przyzwyczajenia i sympatyczne nawyki. Cechy te zostały ukazane w krzywym zwierciadle satyry – w przedstawieniu przygotowanym przez szóstoklasistów. Nauczyciele odwzajemnili się przygotowaniem gazetki prezentującej przyszłe osiagnięcia naszych absolwentów.
Po wręczeniu ogromnej ilości świadectw z wyróżnieniem (22), nagród i albumów, pozegnalnym słowie Dyrektora i podziękowaniu Rodziców wszyscy zostali zaproszenie na pyszny tort i ostatnie pogawędki.
Dziękujemy za wszystko! Życzymy powodzenia!!!