Kronika

2009.09.19

Rajd Rodzinny

W tym roku kolejny Rajd Rodzinny odbył się pod hasłem „Chopin w Warszawie”. Miał na celu zapoznanie uczestników z miejscami związanymi z młodością polskiego kompozytora. W imprezie wzięło udział 17 zespołów rodzinnych startujących w dwóch kategoriach: 1. klasy 0-3; 2. klasy 4-6 i gimnazjum. Drużyny wyruszyły spod pomnika Słowackiego przy Placu Bankowym.Ich zadaniem było przemierzenie trasy biegnącej wzdłuż Traktu Królewskiego i mającej swój koniec przy Skwerze Wodiczki, nieopodal Uniwersytetu Muzycznego. Uczestnicy odwiedzili obiekty związane z Chopinem, np.:Pałac Błękitny, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, Kościół Świętego Józefa, Uniwersytet Warszawski, Pałac Czapskich, czy Kościół Świętego Krzyża. Na skwerze, będącym nieopodal dawnego Pałacu Zamojskich, czekały na zespoły ciekawe zadania: 1.wykonanie zamachu na Fiodorze Bergu; 2.deklamacja fragmentu „Fortepianu Chopina” C.K.Norwida. Jednym z ostatnich zadań (klasy 0-3) było odtworzenie legendy „O złotej kaczce” i rozwiązanie testu dotyczącego wydarzeń z życia kompozytora. Impreza była bardzo udana.Zwycięzcami zostali: 1. klasy 0-3: rodziny Kończaków, Lewandowskich i Wołyniaków (trzy pierwsze miejsca); 2. klasy 4-6 i gimnazjum: rodziny Pytlaków, Jurzysta, Zdrojewskich. Serdecznie dziękujemy organizatorom tej sympatycznej imprezy, wyrażając nadzieję na kolejne spotkanie w Rajdzie Rodzinnym.