Kronika

2010.05.11

Rajd Rodzinny

W dniu 24 kwietnia odbyła się kolejna edycja Rajdu Rodzinnego, tym razem pod hasłem „Warszawa pana Prusa”. Uczestnicy tej imprezy odwiedzili miejsca związane z pobytem pisarza w Warszawie i opisane przez niego w „Lalce”. Na punktach spotkać można było bohaterów powieści. Młodego Ignasia Rzeckiego, który opowiadał legendę o warszawskiej syrence. Przed swym mieszkaniem Ignacy Rzecki, podawał uczestnikom do rozwiązania zadania kupieckie. Przed kamienicą Łęckich baronowa Krzeszowska opowiadała życiorys Prusa a następnie przeprowadzała z niego egzamin. Uczestnicy robili też fotografie z panem Prusem. Rajd zakończył się w Łazienkach. Tu Stanisław Wokulski egzaminował z historii drugiej połowy XIX wieku, zaś Izabela Łęcka z charakterystyk bohaterów powieści. Zwycięzcami rajdu w kategorii młodszych została drużyna Ćwikłów, w kategorii starszych – drużyna Szeligów. Imprezie sprzyjała pogoda.