Kronika

2022.09.01

Rozpoczęcie roku szkolnego – klasy 2-3

Klasy drugie i trzecie wspólnie przywitały rok szkolny 2022/2023.

Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor prezentując uczniom i rodzicom zespół nauczycieli uczących w klasach 2-3. Następnie nagrodzono upominkami dzieci za ich kartki z pozdrowieniami z wakacji, a rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli w minionym roku szkolnym w życiu szkoły uhonorowano odznakami „Dziękujemy za Pomoc”.

Powitanie roku zakończono wesołym odliczaniem i Rok Szkolny 2022/2023 można było uznać za rozpoczęty.