Kronika

2023.06.15

Zajęcia prowadzone metodą Better Learning Programme

W klasie 4c zakończono zajęcia prowadzone metodą Better Learning Programme. Program opiera się na badaniach i międzynarodowych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie psychospołecznego wsparcia edukacji w sytuacjach kryzysowych. Celem realizacji zajęć było wyposażenie uczniów w techniki wspomagające zdolność samoregulacji uczniów, w tym metody pomagające obniżyć poziom lęku i stresu odczuwanego przez uczniów i uczennice oraz integracja zespołu klasowego.